Financije | Autor: | 13. Siječanj 2014. | 0 komentara

Aktualno: Pregled najvažnijih poreznih promjena koje je donijela 2014. godina

0 Flares 0 Flares ×

Započela je i 2014. godina te je sa sobom donijela i brojne aktualnosti u poreznom smislu.

Kako biste se u njima lakše snašli, u nastavku dajem pregled onih najvažnijih.

 1. Olakšice područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja. Ukidaju se porezne olakšice za PPDS i BPP, no uvode se nove olakšice za područja koja se prema propisima o regionalnom razvoju smatraju potpomognutim područjima (za I. i II. skupinu) te za područje Grada Vukovara. Za 2013. još se primjenjuju dosadašnje olakšice za PPDS i BPP, a nove olakšice moći će se koristiti podnošenjem porezne prijave za 2014. godinu
 2. Prekršajne odredbe za paušalni porez. Propisuju se prekršajne odredbe za porezne obveznike koji ne uplate jednokratni predujam po rješenju Porezne uprave.
 3. Uveden obrazac za praćenje (gotovo) svih oporezivih i neoporezivih isplata fizičkim osobama. Uveden je JOPPD obrazac za praćenje gotovo svih oporezivih i neoporezivih isplata fizičkim osobama koji se kod prvospomenutih mora predati na dan isplate, a kod drugospomenutih do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Primjer oporezivih isplata: plaća, honorar i sl. Primjer neoporezivih isplata: božićnica, prijevoz, terenski dodatak, neoporezive otpremnine, troškovi službenih putovanja, dnevnice i sl.
 4. Ukinut je poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za službeni put u određene zemlje. Osim što se ne obračunava za službeni put u zemlje članice EU, ukinut je poseban doprinos i za određene zemlje s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju, a te su: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska. Za sve druge zemlje svijeta doprinos za zdravstveno osiguranje za službeni put je i dalje obvezan za obračun i uplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 5. Pozivi na broj za poreze i doprinose. Radi uvođenja JOPPD obrasca, promijenili su se i modeli, te pozivi na broj za uplatu poreza, prireza i doprinosa. Razlog tome je da porezna uprava može odmah uvidjeti da li se uplaćuju tekuće obveze (2014. godina nadalje) ili se uplaćuju zaostale obveze (2013. godina i ranije), odnosno vidjeti na kartici poreznog obveznika ‘nova’ i ‘stara’ zaduženja i uplate.
 6. PDV izmjene. PDV je doživio brojne izmjene: stopa od 10% povećana na 13%, izmjene odredbi o poreznim skladištima, nove odredbe definiranja građevinskih usluga kod prijenosa porezne obveze, nove odredbe o primjeni posebnog oporezivanja marže putničkih agencija, pojašnjenje o ulasku malih PDV obveznika i tijela državne uprave u sustav i dr.
 7. Izmjena načina izračuna predujma poreza na dobit. Prema novoj izmjeni predujam poreza na dobit računa se na način da se olakšice ne uzimaju u obzir (primjerice olakšice za reinvestiranu dobit, potpora za obrazovanje). Navedena se izmjena primjenjuje već za predujmove za 2014. godinu.
 8. Prijava / odjava radnika u roku 24 sata. Novost je da poslodavci moraju prijaviti / odjaviti radnika u roku 24 sata. Ukoliko se radi o više od tri radnika, tada je takvu promjenu potrebno provesti elektronskim putem.
 9. Ukinuta je obveza plaćanja HGK doprinosa. Do kraja 2013. g. obračunavao se HGK doprinos u visini 0,0051% od ukupnih godišnjih prihoda, te je od 2014. g. ukinut. HGK ČLANARINA SE I DALJE PLAĆA (v. točku 10).
 10. Smanjenja je visina HGK članarine. HGK članarina koja se ranije obračunavala u iznosu 50 kn za male poduzetnike, za 2014. iznosi 42 Kn (mali poduzetnici). Članarina se uplaćuje do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec na račun: HR8510010051700052620. Poduzeća osnovana i upisana u sudski registar kao j.d.o.o. u 2013. i 2014. godini oslobođena su temeljem Odluke plaćanja HGK članarine dokle ne povećaju temeljni kapital na najniži iznos temeljnog kapitala propisanog u ZTD-u (20.000 kn).
 11. Nova minimalna bruto I plaća za 2014. godinu. Na snazi je nova minimalna bruto I plaća za cijelu 2014. u iznosu 3.017,61 kn za puno radno vrijeme (8 sati dnevno).

Imate li pitanje za Tanju, vezano uz neku od ovih promjena? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije!

Autor: Tanja Rukavina

Tanja Rukavina

Tanja Rukavina direktorica je tvrtke koja se bavi financijskim savjetovanjem i računovodstvom. Bila je predsjednica uprave i direktorica u velikim tvrtkama koje su zapošljavale i do 750 djelatnika. Autorica je brojnih stručnih članaka te često drži predavanja i seminare iz područja financija i poduzetništva. Ima veliko iskustvo u pomoći pojedincima i timovima da ostvare svoje poduzetničke potencijale.