Aktualno: Pregled najvažnijih poreznih promjena koje je donijela 2015. godina

0 Flares 0 Flares ×

2015. je već započela, a od sredine prosinca 2014. uvedeno je čak 95 poreznih aktualnosti. Kako se i oni iskusni poduzetnici sve manje snalaze u brojnim promjenama, kako bi njima i onima koji tek kreću u poduzetništvo olakšali, pripremili smo pregled najznačajnijih aktualnosti.

Obveza PDV-a po naplaćenim računima (nekadašnji R2 princip)
 • Bitna je novost da postoji mogućnost da se obveza za PDV plaća tek po naplaćenim računima od kupca (kao nekadašnji R2 obveznici). To se odnosi na sve poduzetnike koji su u PDV sustavu (poduzeća, obrti, udruge, zadruge i td.).
 • Ukoliko u 2014.g. prihodi (isporuka dobara i usluga) bez PDVa nisu veći od 3,0 milijuna kn, poduzetnici mogu odlučiti da li će primijeniti navedeni postupak oporezivanja.
 • Ukoliko se odlučite za navedenu mogućnost, potrebno je obavijestiti Poreznu upravu do 20. siječnja 2015. (pogledajte izjavu u prilogu). Navedena mogućnost obvezuje poduzetnike naredne 3 godine.
 • Također vodite računa da ukoliko se odlučite na ovu opciju, da se pretporez također priznaje tek po plaćanju računa dobavljačima.
 • Potrebno je promijeniti sadržaj računa prelaskom na R2 način obračuna PDV i to tako da se doda obavezna napomena na računu: ‘Obračun prema naplaćenim naknadama (čl.125 i. st. 5. Zakona)’
 • Ukratko, opcija R2 je isplativa ukoliko mjesečno imate obvezu za PDV i imate neredovitu naplatu od kupaca ili postoji rizik od neredovite naplate. Ostajanje pri R1 opciji se isplati ukoliko su vam kupci uglavnom iz EU ili inozemstva (nema obveze za PDV), a većina vaših računa od dobavljača je u tuzemstvu i ostvarujete pravo na povrat PDVa. Također je ostajanje pri R1 opciji isplativo ukoliko izdajete račune s prijenosom porezne obveze poduzetnicima (PPO, na pr. građevina), pri čemu nema PDVa, i također većina vaših računa od dobavljača je u tuzemstvu i ostvarujete pravo na povrat PDVa.
Suspendiranje PDV identifikacijskog broja

Suspendiranje se propisuje u cilju brzog reagiranja kod sumnje na moguće porezne prijevare osobito na međunarodnoj razini. Suspendiranjem PDV identifikacijski broj se ne ukida, već u razdoblju suspenzije neće viti valjan. Porezna uprava obavijestit će poreznog obveznika o suspendiranju PDV identifikacijskog broja. Porezna uprava suspendirat će poreznom obvezniku PDV identifikacijski broj osobito kada:

 • ne podnese prijavu PDV-a za 3 uzastopna razdoblja oporezivanja,
 • za 3 uzastopna razdoblja oporezivanja ne plati PDV iskazan u prijavama PDVa,
 • 2 uzastopna puta ne odaziva se na pisane pozive Porezne uprave,
 • nema otvoren poslovni račun u banci,
 • nije dostavio kontakt podatke,
 • sudjeluje u poslovnim transakcijama s poreznim obveznicima koji su već sudjelovali u prijevarama
 • postoji sumnja da sudjeluje u poreznim prijevarama.

Uvodi se oporezivanje građevinskog zemljišta

Od 1. siječnja 2015. PDV-om će se oporezivati i isporuke građevinskog zemljišta, stoga se građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje odnosno građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično.

Porez na dohodak – što je novo od 1. siječnja 2015.?

 • Minimalna bruto 1 plaća za puno radno vrijeme iznosi 3.029,55 kn
 • Oporezivanje kamata po stopi od 12%
  • Uz mogućnost uključivanja u konačnoj godišnjoj prijavi. Obračunava i obustavlja isplatitelj.
 • Novi pregled troškova po službenom putu za prijavu u JOPPD obrazac
  • Uvođenjem novog JOPPD obrasca uvodi se i razrada troškova službenog puta neovisno o načinu plaćanja (!).
 • Prijava i odjava radnika HZMO-u s novim rokovima
  • Prijava – 8 dana najranije odnosno najkasnije prije početka rada
  • Odjava / promjene – 24 sata od nastale promjene
 • Ukidanje olakšice za dividendu / udjele u dobiti od 12.000 kn
 • Uvođenje mogućnosti neoporezivanja isplate stipendija studentima na poslijediplomskim studijima
 • Proširivanje uzdržavanih članova uže obitelji, u svrhe korištenja osobnog odbitka na izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera poreznog obveznika, roditelje izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, bivše izvanbračne drugove, odnosno životne partnere i neformalne životne partnere za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje te propisivanje uvjeta kojima se dokazuje status navedenih članova.
 • Mijenjaju se stope prireza i uvode za one općine / gradove na koje se nisu primjenjivale: Babina Greda, Biograd na Moru, Buzet, Donja Stubica, Donji Kukuruzari, Dubrovačko Primorje, Duga Resa, Đurđenovac, Đurmanec, Kanfanar, Karlovac, Komiža, Konavle, Konjšćina, Lovinac, Ogulin, Okučani, Pisarovina, Preseka, Pula, Rijeka, Senj, Sv. Filip i Jakov, Vodnjan, Vrbovsko, Zadar
 • Oslobođenje obveza doprinosa na osnovicu za osobe mlađe od 30 godina života ukoliko je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme: Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života bit će za tu osobu oslobođeni od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina. Radi ostvarivanja prava na „olakšicu“ poslodavcima neće biti propisani nikakvi dodatni uvjeti, osim ograničenja propisanog Zakonom o doprinosima, a to je da se ne može koristiti olakšica za osobu s kojom je poslodavac prethodno imao ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.
 • Izmjena Zakona o doprinosima s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom:

Dana 1. siječnja 2015. godine na snagu stupaju odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013), kojima se ukida obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se prema odredbama prijašnjeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) plaćao po stopi od 0,1% ili 0,2%, a uvodi se obveza plaćanja novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci – obveznici posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prema trenutno važećim odredbama Zakona, obvezu doprinosa za zapošljavanje obračunavaju po sniženoj stopi od 1,6% umjesto po stopi od 1,7%. S obzirom da se odredbama posebnog propisa od 1. siječnja 2015. godine ukida obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odredbe Zakona o doprinosima potrebno je uskladiti s ovim izmjenama, odnosno za sve poslodavce propisati primjenu jedinstvene stope od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje.

Porez na dobit – što je novo od 1. siječnja 2015.?

 • Novi kriteriji za korištenje olakšice za reinvestiranu dobit
  • Ova novost odnosi se na prijavu poreza na dobit za 2015.g. (dakle tek će biti primjenjiva u 2016.g.). Novost je da se sada uvjetuje pod kojim je uvjetima moguće reinvestirati dobit i tako koristiti olakšicu oslobođenja od poreza na dobit:

1) iznos povećanja temeljnog kapitala mora biti u visini izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu, materijalnu i nematerijalnu,

2) zadržavanja postojećih radnih mjesta, broja radnika, s početka poreznog razdoblja u kojemu je izvršeno reinvestiranje i dvije godine nakon isteka toga razdoblja.

 • Udruge i gospodarska djelatnost – odgovornost Udruge da se prijavi od 11.12.2014.g.
  • Obzirom na uvođenje pojma ‘gospodarske djelatnosti’ u poslovanje udruga i izjednačavanje s ostalim poduzetnicima, tj. mogućnost nastanka obveze oporezivanja porezom na dobit, u najnovijem je Zakonu o porezu na dobit izričito navedeno da su udruge DUŽNE prijaviti gospodarsku djelatnost, te je odgovornost prenesena na udrugu (ranije je bilo definirano da će porezna uprava vršiti provjeru).
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: