Autorska prava autora softvera: što biste sve trebali znati o autorskom djelu i zaštiti? (2. dio)

U prvom dijelu članka o autorskim pravima upoznali smo vas s nekim od osnovnih termina vezanih uz autorsko pravo i prava koja proizlaze iz stvaranja nekog softvera, odnosno mobilne aplikacije. Saznali ste što je to autorsko pravo, tko je vlasnik ili autor aplikacije te što učiniti u slučajevima koautorstva ili onda kada je aplikacija nastala u sklopu radnog odnosa. U ovom dijelu članka bavimo se pravnom zaštitom i drugim pravima autora, kao i problematikom raspodjele imovinske koristi od prodaje aplikacije ili bilo kojeg drugog softvera.

3. Pravna zaštita

Iako je već rečeno da samim stvaranjem aplikacije nastaju i autorska prava programera, uvijek je preporučljivo poduzeti određene pravne korake radi zaštite tih prava. Naime, možete se naći u situaciji da morate dokazivati da ste upravo vi autor određene aplikacije, a ne netko drugi tko tvrdi da je baš on izradio originalnu aplikaciju koja je identična kao i vaša. Dakle, možete se naći u situaciji da vas je netko kopirao i de facto vas želi „pokrasti“, ali možete se naći i u situaciji da je netko zaista neovisno o vama, na drugom kraju grada ili svijeta razvio istu, odnosno vrlo sličnu aplikaciju, bez da vas je kopirao. Znači, u oba slučaja možete se naći u situaciji da morate dokazivati da ste upravo vi autor, odnosno da ste vi napravili aplikaciju prije te druge osobe.

Dakle, iako za nastanak autorskih prava nema propisanih formalnih i administrativnih zahtjeva te u pravnom smislu nije relevantno jeste li vi negdje pohranili svoje djelo, u svrhu zaštite i dokazivanja autorstva, odnosno vremena nastanka aplikacije, najbolje je aplikaciju ipak snimiti i snimku pohraniti kod Hrvatske autorske agencije. Znači, u HAA je obvezno donijeti jedan primjerak aplikacije s vlastoručnim potpisom na mediju na koji je snimljena, kojim potpisom programer jamči da je to njegovo autorsko djelo. HAA izdaje autoru jedan primjerak potvrde s datumom zaprimanja snimke, a drugi primjerak ostaje u njihovoj arhivi.

Dodatna pravna zaštita – registracija žiga (trademarka)

Također, za autora postoji mogućnost zaštite aplikacije putem oznake proizvoda znakom, imenom, logom, simbolom ili slično, a koje se štiti registracijom žiga pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (žig je hrvatska riječ za trademark, koja je možda mnogima poznatija). Konkretno, ako bi ste se u aplikacijama, primjerice, htjeli koristiti imenom i znakom žiga “Apple”, to ne bi bilo dopušteno (besplatno) bez prethodnog dogovora s nositeljem žiga odnosno njegova zastupnika za Republiku Hrvatsku. Registracija žiga omogućava vam da razvijete vlastiti, prepoznatljivi brand koji možete koristiti u jednoj ili mnoštvu drugih aplikacija ili recimo na propagandnim materijalima ističući time vlastitu tržišnu posebnost.

4. Prava koja pripadaju programeru

Autorska prava, koja pripadaju svakom autoru aplikacije – programeru, su, konkretno, moralna, imovinska i druga prava autora.

Moralna prava su sljedeća:

  • Pravo da ime i prezime autora bude navedeno kao ime autora aplikacije;
  • Pravo da  autor odluči hoće li i kada objaviti aplikaciju, dakle prvi puta javnosti predstaviti sadržaj svoje aplikacije;
  • Pravo usprotiviti se bilo kakvoj izmjeni i deformiranju aplikacije te njezinom korištenju na način koji vrijeđa ugled i čast autora;
  • Pravo povući prethodno danu suglasnost za korištenje njegovog djela ako bi daljnje korištenje štetilo njegovom ugledu i časti;

Imovinska prava znače da autor sam odlučuje što će činiti sa svojom aplikacijom i da za svako njezino korištenje njemu pripada određena naknada. Znači, autor samostalno odlučuje:

  • O objavljivanju aplikacije u javnost
  • O umnožavanju aplikacije
  • O distribuiranju aplikacije (prodaja, najam)
  • O preradi

On svako od svojih prava, naravno, može prenijeti na neku drugu osobu – prodati (ili pokloniti) svoja prava na aplikaciju. Dakle, autoru (ili osobi na koju je on prenio svoja prava) pripadaju financijske koristi koje nastanu od plasiranja aplikacije na tržište i distribucije iste na tržištu.

Ostala prava autora su prava na određene novčane naknade koje pripadaju autoru, npr. kad se njegova aplikacija ponovno preprodaje trećoj osobi kao nositelju autorskih prava, njemu svejedno pripada određeni postotak od te cijene, bez obzira što je on već prenio svoja prava na iskorištavanje autorskih prava na aplikaciji na tu drugu osobu koja sada ta prava prodaje trećoj osobi.

Valja naglasiti da je nemoguće prodati (prenijeti) samo autorsko pravo na način da ta druga osoba kupi pravo da ona bude označena kao autor djela; moguće je prodati ili prenijeti samo pravo iskorištavanja autorskog prava koje se odnosi na manipulaciju dijelom i ubiranje financijske koristi od toga.

5. Raspodjela imovinske koristi

Imovinske koristi koje se ostvaruju na temelju aplikacije mogu pripasti autoru ili osobi kojoj autor ugovorom ustupi iskorištavanje aplikacije, a osoba kojoj se prenosi može biti fizička osoba – pojedinac ili pravna osoba – tvrtka ili udruga. Sklopljeni ugovor može biti vremenski ograničen (npr. 1 godinu), sadržajno ograničen (npr. odnositi se samo na prodaju reklama unutar aplikacije ali ne i na proviziju od downloada), teritorijalno ograničen (dopuštena distribucija samo na području Hrvatske) ili potpuno neograničen. Ugovorom se također može odrediti da se naknada za ustupanje imovinske koristi autoru isplati jednokratno ili periodično (mjesečno, godišnje ili sl.) ovisno o tome što su se autor i osoba kojoj je ustupio korištenje dogovorili (proviziju od svakog downloada, postotni udio u reklamama ili sl.).

Koautori će dijeliti sve koristi sukladno omjerima koje su ugovorili, odnosno na jednake dijelove ako nisu ništa ugovorili, a nije evidentno koliki je bio čiji doprinos pri stvaranju aplikacije.

Pročitajte i prvi nastavak članka.

Imate li pitanje za Tanju, vezano uz neku od ovih tema? Predlažemo da ga postavite na forumu Pravo!

%d blogeri kao ovaj: