Bolja zaštita potrošača

Nove pogodnosti

Bruxelless, 6. siječnja 2020.  – S Novom godinu na snagu su stupila nova, osuvremenjena pravila EU-a o zaštiti potrošača kojima se poboljšava njihova zaštiuta u digitalnoj sferi.

Nova pravila će štititi potrošače od nepoštenih trgovaca i internetskih prijevara no samo ako ih sve države primijene bez odgode.
Kršenje pravila EU-a o zaštiti potrošača u velikim razmjerima može biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od najmanje četiti posto godišnjeg prometa.

Novim će se pravilima, među ostalim, osigurati veća transparentnost internetskih tržišta: bit će jasnije tko prodaje proizvode, trgovac ili privatna osoba, a slanje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka bit će zabranjeno.

Osim toga, trgovci neće moći oglašavati lažna smanjenja cijena, a internetske stranice za usporedbu cijena morat će informirati potrošače o kriterijima rangiranja.

Novim pravilima također se jačaju prava potrošača. Osigurane su naknade za žrtve nepoštenih poslovnih praksi i kazne u slučaju situacija masovne štete kojima su izloženi potrošači diljem EU-a.

Države članice sada imaju dvije godine da Direktivu prenesu u nacionalno zakonodavstvo kako bi osigurale da su potrošači u EU-u bolje zaštićeni.

Više informacija o novim pravilima o zaštiti potrošača dostupno je ovdje.

__

%d blogeri kao ovaj: