Financijska abeceda: Osnovni pojmovi koje svaki poduzetnik treba znati (1. dio)

Kako biste se lakše snašli u poduzetničkim vodama, naročito planirate li osnivati vlastitu tvrtku i pokretati posao, pripremili smo dvodjelni vodič kroz osnovne financijske pojmove. U nastavku slijedi pregled najčešćih pitanja novih poduzetnika strukturiranih u osnovne financijske pojmove (abecednim redom).

Amortizacija. Amortizacija predstavlja trošenje dugotrajne imovine i njeno financijsko iskazivanje. Primjerice, kupite računalo vrijednosti 7.000 kn. To računalo predstavlja dugotrajnu imovinu (jer će trajati vremenski dulje od 12 mjeseci i vrijednost bez PDV-a je viša od 3.500 kn, što je još jedan uvjet da bude klasificirano kao takvo). To računalo se, dakako, troši no to trošenje ne možete drugačije iskazati nego kalkulativno stoga su uvedena pravila po kojoj stopi se koja vrsta opreme može iskazivati kao trošak tj. amortizirati. Amortizacija stoga predstavlja porezno priznati trošak jer si umanjujete poreznu osnovicu i iskazujete da se to sredstvo troši. Mudro, zar ne? 🙂

Dobit (bruto / neto). Razlika između prihoda od prodaje i osnovnih troškova vezanih uz nastanak tih prihoda (na pr. vaša plaća, troškovi opreme, potrošnog materijala i slično) naziva se bruto dobit (ili razlika u cijeni koštanja). Nakon svih ostalih operativnih troškova (najamnina, režijski troškovi…) i nakon umanjenja za poreze dobiva se neto dobit.

Financijski izvještaji. Svaki poduzetnik treba s vremena na vrijeme (najbolje na mjesečnoj bazi) sa svojim računovođom pregledati financijske izvještaje kako bi utvrdio prošle rezultate i sukladno tome planirao budućnost. Osnovni financijski izvještaji koje trebate mjesečno analizirati su:

  • Račun dobiti i gubitka (profit and loss account) – koji predstavlja pregled vaše uspješnosti poslovanja jer obuhvaća sve prihode i sve rashode.
  • Bilanca stanja (balance sheet) – predstavlja pregled svih vaših stavaka imovine (na pr. oprema, stanje na žiro-računu, potraživanja od kupaca), te svih vaših stavaka obveza (na pr. obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima, obveze prema državi, za pozajmice).
  • Izvještaj o novčanom toku (cash flow statement) – pregled priljeva i odljeva novca, tj. da li vaš novac dolazi iz osnovnog (operativnog) poslovanja, iz investicijskog poslovanja ili financijskog. Drugim riječima, da li više novca u proteklom razdoblju dolazi od vašeg uspješnog poslovanja (prodaja i nakon toga naplata od kupaca), ili niste ništa uspjeli naplatiti nego ste se zadužili u banci i slično.

IBAN (International Bank Account Number) – jedinstveni broj žiro-računa u vašoj banci čija je struktura: HR, zatim 2 kontrolna broja, 7 znamenaka vaše banke, te 10 znamenaka vašeg broja žiro-računa u navedenoj banci.

Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je propisana minimalna bruto 1 plaća (vidi više pod Plaća u drugom dijelu članka) koja iznosi 2.984,78 kn za puno radno vrijeme (8 sati dnevno), odnosno bruto 2 od 3.438,47 kn.

Obrt – oblik poduzetničke djelatnosti u kojoj je fizička osoba nosilac poduzetničke aktivnosti. Stoga se obrt uvijek veže na određenu osobu, za razliku od poduzeća.

PDV identifikacijski broj (VAT-ID number) – broj kojim se unutar EU zajednice prepoznaje da li je tvrtka registrirana za potrebe PDV poslovanja unutar EU. Svi hrvatski poduzetnici koji su se registrirali i za potrebe PDVa unutar EU pored redovnog OIB broja dobili su prefiks HR. Time ih bilo koji poduzetnik iz EU može naći u zajedničkoj EU-PDV bazi i sukladno tome može znati kako dalje primijeniti oporezivanje PDV-om.

Pročitajte i drugi dio financijske abecede.

Imate li pitanje za Tanju, vezano uz neki od ovih termina? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije ili Poduzetništvo!
%d blogeri kao ovaj: