Financijska abeceda: Osnovni pojmovi koje svaki poduzetnik treba znati (2. dio)

Nakon prvog dijela naše financijske abecede, nastavljamo s preostalim pojmovima koji najčešće zanimaju nove poduzetnike koje smo, ponovno strukturirali abecednim redom, kroz osnovne financijske pojmove.

Plaća (bruto / neto) – primanje zaposlenika koje se sastoji od neto plaće (nakon svih poreza i doprinosa koje se uplaćuje na tekući račun zaposlenika), te bruto dijela koji podnosi poslodavac, a koji se pored neto plaće sastoji od poreza i prireza, te obveznih doprinosa. Trenutačno su u Hrvatskoj obvezni doprinosi za mirovinsko osiguranje (5 i 15%), zdravstveno osiguranje (13%), zaštitu na radu (1,7%) te za zapošljavanje (0,5%). Bruto plaća se još pojmovno razlikuje na bruto 1 i bruto 2 plaću. Bruto 2 plaća je bruto plaća za poslodavca koja obuhvaća sve prethodno nabrojano, dok bruto 1 sadrži sve pobrojano osim tzv. doprinosa NA plaću (15,2% = zdravstveno, zaštita na radu, te zapošljavanje). Doprinosi na plaću se NE obračunavaju prvih 12 mjeseci za osobu koja se prvi puta zapošljava 🙂 stoga takav poslodavac štedi tih 15,2% prvih 12 mjeseci.

Poduzeće – oblik organiziranja poduzetništva u kojem se razlikuje osnivač (vlasnik) društva, direktor (odgovorna osoba), te zaposlenici. Osnivač osniva poduzeće tzv. društvenim ugovorom u kojem su definirani svi detalji vezani uz odnos osnivača i poduzeća (primjerice isplata dobiti i sl.). Direktor se upisuje u sudski registar kao odgovorna osoba i on zastupa poduzeće.

Porezi, doprinosi i članarine – u Hrvatskoj trenutno postoji više vrsta poreza, stoga provjerite sa vašim računovođom što se od navedenog primjenjuje na vas i koji vas fiksni doprinosi i članarine čekaju na kraju godine (ovisno kojom se djelatnošću bavite): porez na dobit / dohodak, porez na dodanu vrijednost, trošarine, porez na tvrtku, doprinosi iz i na plaće, članarine HGK (Hrvatska gospodarska komora) / HOK (Hrvatska obrtnička komora), turistička članarina, članarina za očuvanje šuma, spomenička renta…

Računi (ulazni – izlazni) – dokument kojim dokazujete da je određena usluga nabavljena / pružena ili proizvod nabavljen / isporučen. Nekoliko zakona propisuje obvezan sadržaj računa (podaci kupca, dobavljača, opis usluge, količina, vrijednost bez poreza, porez, vrijednost s porezom, oznaka operatera, odbrojavanje računa i sl.). Najčešća pogreška na računima je da se zaboravi neki od sljedeća 3 bitna elementa, a to su:

  1. Datum računa – bitan element u smislu obračunavanja i priznavanja PDV-a jer s tim datumom nastaje i obveza za PDV;
  2. Datum pružanja usluge / isporuke dobra – bitan element jer mora biti označeno kada je usluga pružena ili roba isporučena (na pr. usluga obračuna plaća pružena u rujnu 2013.), te datum računa mora pratiti isti taj period (na pr. datum računa 30. 09.);
  3. Datum i vrijeme izrade računa – Zakonom o fiskalizaciji uveden je i ovaj element iz kojeg se vidi kada je fizički račun izrađen. Na pr. prethodno spomenu račun je možda fizički izrađen 05.10.2013. u 14:05h, stoga je to bitan element računa (a i još jedan način da porezna i inspekcija rada kontroliraju da li se posao obavlja u sklopu redovnog radnog vremena, a ne iza radnog vremena). Pripazite stoga!

Plaća vs. honorar – najčešća je poduzetnička nedoumica da li isplaćivati plaću ili honorar, no tu ne bi smjelo biti nedoumice jer je zakon jasan. Ako određeni posao imao naznaku trajnosti, onda se tu radi o plaći i morali biste tu osobu zaposliti. Ako se određeno djelo odrađuje povremeno i ta osoba to djelo obavlja samostalno u vlastitom aranžmanu i samostalno, tada se radi o honorarnom poslu. Bitna je razlika između tzv. drugih dohodaka (obični honorar) i autorskog honorara (koje je autorsko i jedinstveno djelo), a posebice u oporezivanju. Sa zaposlenikom se sklapa ugovor o radu, a s honorarcem tzv. ugovor o djelu. I da ne bude zabune – honorar nije nužno povoljniji u poreznom smislu od obračuna i isplate plaće!

Reprezentacija – jedinstveni naziv za ugošćavanje poslovnih partnera i klijenata. Porezna uprava je propisala da takvo ugošćavanje može biti povremeno i ne stalno istim partnerima, te se ugostiti može postojeći, a i potencijalni partner. Ugošćavanje može biti u smislu poslovnog ručka / večere, ulaznica za kulturne događaje, poklona manje vrijednosti. U smislu PDV-a isti je 100% porezno nepriznat (dakle ne možete ga odbiti kao pretporez), a u smislu poreza na dobit cjelokupna reprezentacija je u 70% porezno nepriznata.

VIES baza (VAT Information Exchange System) – jedinstvena baza podataka u EU u kojoj se nalaze svi poduzetnici koji su upisani u PDV sustav. Omogućava provjeru PDV statusa klijenta s kojim poslujete kako biste pravilno obračunali PDV.

Imate li pitanje za Tanju, vezano uz neki od ovih termina? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije ili Poduzetništvo!
%d blogeri kao ovaj: