Kako financirati poduzetničku ideju?

ideja, financiranje

0 Flares 0 Flares ×

Za sve koji imaju poduzetničku ideju i sastavili su svoj poslovni plan za prvu i naredne godine, kreće pitanje odakle financirati poduzetničku ideju? Postoji nekoliko načina, stoga krenimo redom…

1. Vlastita sredstva. Vlastita sredstva ili vlastiti kapital je konzervativan način financiranja, tj. kada doista nemate izbora krećete s vlastitim sredstvima. To primjerice znači da ćete za poduzeće (d.o.o.) izdvojiti 20.000 Kn za financiranje temeljnog kapitala, a za jednostavno poduzeće (j.d.o.o.) svega 10 Kn za financiranje temeljnog kapitala. Poduzetnici me najčešće pitaju što je taj temeljni kapital i da li je to neki ‘zamrznuti novac’. U pravilu i da i ne. Zamrznut je u smislu da je upisan u trgovačkom sudu i u slučaju zatvaranja društva ili će ostati vrijednost u stvarima ili u novcu koja je jednaka tom inicijalnom temeljnom kapitalu te se isti opet vraća vlasniku J. S druge pak strane novac koji je upisan u temeljni kapital u trgovačkom sudu je u pravilu i položen na žiro-račun poduzeća te je od prvog dana na raspolaganju za potrebe poduzeća (financiranje nabavke opreme ili sirovine, financiranja troškova poslovanja i td) stoga je uvijek na raspolaganju za poslovanje J.

2. Slobodne rezerve (kapitalne rezerve). U slučaju da osim sredstava za temeljni kapital raspolažete i drugim slobodnim sredstvima i trebaju vam u poduzeću, a ne želite prema poduzeću sklapati ugovor o pozajmici, odnosno ne želite da bilanca poduzeća izgleda zaduženo, tada možete donijeti odluku o uplati tzv. slobodnih rezervi (kapitalne rezerve), koje opet odlukom možete povući u bilo kojem trenutku tj. u bilo kojem trenutku kada imate sredstava i kada je to za poduzeće prihvatljivo. Ove slobodne rezerve će dati bolju sliku vaše bilance, te ukoliko ćete trebati i kredit (v. pod točkom 3.), tada će i banka drugačije vrednovati vaše poduzeće ukoliko u njemu već postoje i kapitalne rezerve, za razliku od poduzeća koje je već zaduženo i ima pozajmice.

3. Kredit. Već nakon početka poslovanja poduzeća i određenog pregleda vašeg poslovanja, i matična banka ili koja druga banka mogu ocijeniti vaše poduzeće kao kandidata za kredit. To znači da ukoliko imate uredno poslovanje, profitabilno i pokrivate vaše obveze, banka vam može na vaš zahtjev odobriti kredit. Ovaj izvor financiranja je zanimljiv ukoliko projekt za koji vam je novac potreban donosi veću dobit nego što su kamate po kreditu i troškovi odobravanja kredita (primjerice kamata je 8%, a vaš projekt donosi zaradu od 12%).

4. Pozajmica od privatne osobe. Ukoliko još niste pokazali određenu dobru povijest u poslovanju, te ste se odlučili financirati vašu poduzetničku ideju pozajmicom od privatne osobe, to svakako možete učiniti u bilo kojem trenutku. Tako dobivena pozajmica može biti i bez kamate, potrebno ju je samo ugovorom definirati. Primjerci ugovora i više o pozajmicama možete naći na našem portalu u članku ‘Korisni obrasci i modeli za poduzetnike na jednom mjestu’.

5. Ulog u stvarima. Započinjete poslovanje no nemate sredstava za uplatu u temeljni kapital, ali posjedujete određene stvari (na pr. kompjutor, namještaj i sl.), tada postoji mogućnost da vam ulog bude u stvarima koje ćete ionako koristiti za poslovanje poduzeća. Jedini nedostatak ovog načina financiranja (ukoliko upisujete ulog u temeljni kapital u stvarima) je da ćete morati izdvojiti za troškove procjene navedenih stvari (ovlašteni vještak, procjenitelj) na temelju čega ćete upisati stvari u temeljni kapital.

6. Partnerstvo. Nemate dovoljno sredstava za pokretanje poduzetničke ideje, no imate partnera koji je voljan s vama započeti poslovanje. Odlično, no svakako vodite računa da je partnerstvo slično braku: partneri trebaju imati sličan sustav vrijednosti, te unaprijed dogovoriti koja je čija uloga i jasno sve staviti u pisanom obliku. Nebrojeno puta sam svjedočila odličnim poslovnim idejama koje su pokrenute u partnerstvu, međutim nakon nekog razdoblja su se partneri razišli i tada nastaju i komplikacije kao u braku oko podjele businessa. Razlozi su najčešće da druga strana smatra da više doprinosi poslovanju te da njena uloga dolazi više do izražaja. Svakako ne zaboravite da ukoliko ulazite s nekim u partnerstvo definirati i postotno sudjelovanje u neto dobiti na kraju godine.

7. Venture capital. Venture capital (VC) je vrsta rizičnog kapitala, tj. predstavlja specijalizirane tvrtke koje ulažu u novoosnovana poduzeća za koja postoji očekivanje da će donositi profit po visokim stopama. VC tvrtke ulaze u vlasničku strukturu poduzeća, te unaprijed slažu vlastitu strategiju izlaska iz poduzeća. Dakle, nije im cilj ostati vlasnik poduzeća, nego izaći iz vlasništva i na taj način zarađuju na razlici između sredstava uloženih u vlasništvo i dobivenih prodajom vlasničkog udjela.

8. Angel investori. Poslovni anđeli su u pravilu pojedinci poznati u društvenoj zajednici koji ulažu svoja sredstva u novoosnovana poduzeća. Anđeli djeluju ili zasebno ili u grupi anđela. Modeli ulaska u poduzeće mogu biti kroz ulazak u vlasničku strukturu ili formiranjem potraživanja od strane anđela (odnosno obveze za poduzeće). Kao i kod venture capitala (v. pod točkom 7.) tako i anđeli imaju vlastitu sliku poduzeća za narednih nekoliko godina te izlaznu strategiju kada i pod kojim uvjetima izlaze iz vlasništva ili potraživanja prema poduzeću.

9. Crowdfunding. Noviji način financiranja poduzetničke ideje je i crowdfunding, tj. financiranje od strane većeg broja pojedinaca (mase ili engl. crowd). Postoje specijalizirane tvrtke koje na svojim portalima prezentiraju između ostalog i poduzetničke projekte, te ukoliko se posjetiteljima portala ideja proizvoda ili usluge doista sviđa oni praktički glasaju svojim novcem (ulozima) i na taj način se prikupljena sredstva ulažu u pokretanje poduzetničke ideje. U Hrvatskoj je ovakav oblik financiranja još uvijek prilično nereguliran, tj. nije eksplicitno zabranjen, no postoje brojni uvjeti koji se odnose na poduzeća i samim time ograničavaju ovakav oblik financiranja, tj. još uvijek je egzotičan za hrvatsko zakonodavstvo.
Sretno s financiranjem poduzetničkih ideja!

Imate li pitanje vezano uz ovu tematiku? Predlažemo da ga postavite na forumu Poduzetništvo!

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: