Android, Novosti, Projekt "e-MOBIL" | Autor: | 2. Studeni 2013. | 3 komentara

Kako radi aplikacija Traffic Report: detaljniji prikaz

Traffic Report
0 Flares 0 Flares ×

U prethodnom članku smo vam predstavili aplikaciju Traffic Report te dali neke osnovne informacije o tome kako je ona nastajala i koja je njezina svrha. U ovom članku ćemo pobliže objasniti na koji način radi aplikacija, koje sve mogućnosti pruža korisnicima te ćemo vas provesti kroz sve njezine aktivnosti.

Prvo što korisnik vidi kad otvori aplikaciju je dijaloški okvir koji nas pita želimo li uključiti GPS (slika 1), a odmah potom želimo li pristupiti internetu (slika 2). Naime, bez ove dvije uključene opcije naša aplikacija ne može raditi. Razlog je tome što nam je GPS potreban kako bismo dobili svoju trenutnu lokaciju, a internet kako bismo poslali određene podatke sa naše lokacije na udaljeni server, ali ih isto tako i primili od drugih korisnika.

Slike 1 i 2: Aplikacija prilikom pokretanja provjerava je li uključen GPS te ima li telefon pristup Internetu, budući da bez ovih funkcija ne može nastaviti s radom.

Nakon što smo to napravili, možemo vidjeti početni ekran (slika 3) na kojemu imamo dva gumba, a to su Traži i Prijavi. Ukoliko odaberemo gumb Prijavi otvorit će nam se sljedeći ekran (slika 4) s ponuđenim opcijama (događajima) koje možemo prijaviti – a to su vremenska neprilika, zastoj, prometna nesreća ili policijska patrola.

Slike 3 i 4: Početni ekran aplikacije te ekran za prijavu događaja na cesti.

Samo jednim klikom na ekran prijavili smo odabrani događaj te dobili kratku poruku o uspješnoj prijavi (slika 5). Ukoliko prethodno nismo uključili GPS ili internet, dobit ćemo poruku kako naša lokacija nije dostupna te stoga ni prijava nije moguća (slika 6).

Slike 5 i 6: Uspješna, odnosno neuspješna prijava događaja.

Ako se vratimo na početni ekran, drugi gumb koji imamo je Traži.  Ono što aplikacija tada radi je pretraživanje svih događaja koji su se dogodili u krugu od 10 kilometara s obzirom na našu trenutnu lokaciju. Naravno, događaja će biti ukoliko su ih drugi korisnici aplikacije prijavili. Nakon toga se događaji ispisuju na ekranu (slika 7) po već spomenutim kategorijama, ali u obliku adresa na kojima se oni dogodili kako bi prikaz bio što jednostavniji za korisnika. Ukoliko želimo precizniju lokaciju to možemo pogledati na Google karti (slika 8) na kojoj su odgovarajućim markerima označena mjesta spomenutih događaja.

Slike 7 i 8: ispis svih prijavljenih događaja, uz naznačenu vrstu i lokaciju događaja, te njihov precizniji prikaz na Google karti.

Imajući na umu u kojim će se sve situacijama naša aplikacija koristiti pokušali smo je što više pojednostaviti. Ne sadrži puno teksta ili dodatnih opcija koje bi mogle zbuniti korisnika, a prijava događaja ili pretraživanje postojećih je vrlo lako i odvija se u samo nekoliko koraka.

Iako se aplikacija još uvijek ne nalazi u Google Play trgovini, želja nam je dobiti što više povratnih informacija i komentara kako bismo svoju aplikaciju još više poboljšali.