Osnivate li poduzeće? Kako izračunati profitabilnost u prvoj godini?

Bez obzira o kojoj se poduzetničkoj ideji radi, svakog budućeg vlasnika poduzeća najviše zanima kako izračunati profitabilnost u prvoj godini, tj. isplati li se ulaziti u poduzetnički pothvat. Odgovor na to pitanje daje detaljan poslovni plan. No prije izrade poslovnog plana ipak treba napraviti osnovnu analizu profitabilnosti u prvoj godini poslovanja, usporediti planirane projekte (prihode) te sučeliti troškove koji su vezani uz te projekte.

Kao što dobra stara izreka kaže: ‘stavi prvo na papir jer papir trpi sve’, tako bi se upravo moglo reći ‘unesi najprije u Excel jer Excel trpi sve’. Stoga možete preuzeti model računa dobiti i gubitka (Excel format) u koji ćete unijeti planirane prihode i troškove za primjer jedne poslovne godine.

U nastavku su pojašnjenja pojedinih kategorija koje morate upisati u Excel tablicu:

Prihodi. Prihodi su svi iznosi / vrijednosti vašeg proizvoda usluge koje ćete fakturirati vašim klijentima. U modelu je naveden pristup po projektu, no to ne znači da možete prihode pratiti po klijentima ili po proizvodima. U iznose prihoda unosite planirane vrijednosti koje ćete fakturirati (naravno bez PDV-a jer PDV nije vaš prihod nego državni prihod) po mjesecima i po klijentima ili projektima. Razmislite u kojim mjesecima ostvarujete minimalnu razinu prihoda, a u kojima dosežete maksimalnu? Postoje li određeni prihodi koji će se javiti samo povremeno? Da li vašu uslugu / proizvod određuju sezonalnost i kako?

Rashodi. Rashodi / troškovi su sve one stavke koje je potrebno uložiti da bi se ostvario prethodno spomenuti prihod. Primjerice to je nabavna vrijednost robe koju ćete prodavati, troškovi plaće za vas i vaše zaposlenike, najamnina poslovnog prostora, uredski troškovi, režije, transport i dr. U poziciju rashoda NE unosite vrijednost nabavke osnovnog sredstva (stroj, kompjutor, vozilo i slična dugotrajna imovina), nego ćete unijeti mjesečnu amortizaciju tog sredstva. O amortizaciji više pogledajte na našem portalu u člancima na tu temu. Iznose troškova unesite s pozitivnim predznakom jer model automatski prepoznaje da se radi o troškovima pa će ih i sukladno tome oduzeti od prihoda.
                                          
Dobit prije oporezivanja. Vrlo jednostavno, ta dobit je razlika između prethodno unesenih prihoda i rashoda. To još uvijek nije dobit koja je namijenjena isplati vlasniku jer se tek treba obračunati porez na dobit. Trenutačno je porez na dobit u Hrvatskoj 20%. Nakon obračuna poreza na dobit, neto dobit je iznos koji također još uvijek nije iznos raspoloživ za isplatu vlasniku.

Porez na dohodak od kapitala. U ožujku 2012. uveden je tzv. porez na dohodak od kapitala od 12%. To je porez koji se obračunava u trenutku isplate dobiti vlasniku. Dakle, dobit se dodatno oporezuje samo ukoliko se vlasnik odluči ostvarenu dobit isplatiti. Na navedeni se porez obračunava i prirez ovisno o stopi prireza u mjestu prebivališta vlasnika.

Neto dobit za isplatu. Navedeni je iznos neto dobiti spreman za isplatu na račun vlasnika. Propisi su se više puta mijenjali u smislu načina isplate dobiti, te je sada moguće dobit isplatiti i na tekući račun, dok je ranije bio uvjet da se isplaćuje na žiro-račun vlasnika. Važna napomena je da od 1.1.2014.g. isplata dobiti vlasniku mora biti isti dan (!) prijavljena u poreznu upravu putem tzv. JOPPD obrasca (jedinstveni obrazac o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima na određeni dan).

Je li moguće isplatiti predujam dobiti za tekuću godinu kroz godinu? Zakon o trgovačkim društvima dopušta i isplatu predujma dobiti kroz godinu 🙂 no za to moraju biti ispunjena dva uvjeta:

  • Na dan isplate dobiti potrebno je imati dokaz da je poduzeće i ostvarilo toliku dobit, te
  • Da se isplatom predujma dobiti ne narušava likvidnost poduzeća (tj. mogućnost poduzeća da podmiruje sve svoje obveze).

To je sve dobra vijest, no loša vijest je da ukoliko se slučajno i isplati viši iznos od onog koji će se konačnim godišnjim financijskim izvještajem utvrditi, tada se ta više isplaćena razlika tretira kao tzv. izuzimanje vlasniku tj. oporezuje se najvišom stopom poreza na dohodak od 40% + prirez! Stoga pažljivo s isplatom predujmova dobiti za tekuću godinu. Razmišljajte i o pesimističnom scenariju (što ako slučajno izgubim neki posao do kraja godine).

Neto isplata za vlasnika. Pored isplate dobiti, vlasniku pripadaju i ostale vrijednosti koje se isplaćuju u poduzeću. Primjerice ukoliko je vlasnik ujedno i zaposlenik u poduzeću, tada mu pripada i neto plaća. Ukoliko je vlasnik poduzeća ujedno i vlasnik prostora u kojem se obavlja djelatnost, tada mu pripada i vrijednost najma (umanjena za porez na dohodak od najma 12% te pripadajući prirez na osnovicu od 70% od najma) i ostale isplate (primjerice regres i slične neoporezive naknade). U primjeru je za bruto plaću od 8.000 Kn naveden neto iznos plaće za osobu koja je samac iz Zagreba (iznos bruto / neto plaće možete izračunati u članku s modelom plaće na našem portalu).

Uživajte u modeliranju vaše prve poduzetničke godine. Uostalom, kao što smo rekli, papir (tj. Excel :)) sve trpi!

Datoteke vezane uz članak:

Imate li pitanje vezano uz ovu tematiku? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije!

%d blogeri kao ovaj: