Partneri na projektu “e-MOBIL”

0 Flares 0 Flares ×

SOIH

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je udruga osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta i roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati. Mrežu SOIH-a čine osam nacionalnih saveza kao punopravnih članica, tri nacionalna saveza kao pridružene članice, zastupajući osobe sa svim vrstama invaliditeta u preko 250 lokalnih udruga u cijeloj Republici Hrvatskoj te grupacija OSVIT koja okuplja udruge, ali i neke poslovne subjekte koji se bave pitanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom.

SOIH djeluje na promicanju invaliditeta kao ljudskog prava posebice kroz primjenu Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, na stvaranju preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Adresa: Savska cesta 3/I, 10000 Zagreb
Telefon 01 48 29 394, Fax 48 12 551
E-mail: soih@zg.t-com.hr
www.soih.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Na projektu e-MOBIL u ulozi partnera također sudjeluju Područni uredi Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje Osijek i Vukovar.

Područni ured Osijek
Adresa: Kneza Trpimira 2, 31000 Osijek
Telefon: 031/25 25 00
Telefaks:031/20 13 75; 031/20 13 80
E-mail: HZZ.Osijek@hzz.hr

Područni ured Vukovar
Adresa: Vladimira Nazora 12, 32000 Vukovar
Telefon:032/599 444
Telefaks:032/441 740
E-mail: HZZ.Vukovar@hzz.hr

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×