Financije, Poduzetništvo | Autor: | 17. Veljača 2014. | 141 komentara

Paušalni obrti – sve što trebate znati prije nego se odlučite!

Uz ovaj članak pronaći ćete i Excel (.xlsx) datoteke koje će vam pomoći u planiranju financija za vaš (budući) obrt.Uz ovaj članak pronaći ćete i Excel (.xlsx) datoteke koje će vam pomoći u planiranju financija za vaš (budući) obrt.
0 Flares 0 Flares ×

Najviše pitanja koja ste dosad postavljali na ovom portalu postavljali upravo se tiču paušalnih obrta stoga u nastavku na jednom mjestu možete naći gotovo sve odgovore na ovu trenutno najpovoljniju poduzetničku varijantu (naravno – ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni).

1. Preduvjeti za paušalno oporezivanje. Da bi se neka poduzetnička aktivnost paušalno oporezivala preduvjet je da se radi o samostalnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti poljoprivrede i šumarstva. Sve su djelatnosti dozvoljene za oporezivanje u ovom sustavu osim djelatnosti trgovine i ugostiteljstva. Dopušteno je paušalno oporezivanje djelatnosti trgovine samo za one fizičke osobe koje su registrirale djelatnost proizvodnje, a prodaju te iste proizvode na tržištu.

2. Koji su ostali uvjeti da bi se obrt paušalno oporezivao? Četiri su bitna uvjeta da bi se obrt paušalno oporezivao:

  • Ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500 kn
  • Obrt nije obveznik PDV-a
  • Nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
  • Ne obavlja samostalnu djelatnost trgovine ili ugostiteljstva

3. Kako se prijavljuje / odjavljuje iz paušalnog obrta? Vrlo jednostavno! Dovoljno je u roku 8 dana prijaviti početak djelatnosti (Ured za gospodarstvo u mjestu gdje imate prebivalište, donijeti potvrdu o reguliranju vašeg trenutnog statusa (zaposlen / nezaposlen / umirovljenik), ovisno o djelatnosti potvrdu o nekretnini u kojoj ćete obavljati obrt, kopiju osobne iskaznice i to je sve). Nakon par dana Ured za gospodarstvo vam izdaje obrtnicu i Rješenje o obrtu s kojim otvarate žiro-račun u banci (drugi dio računa počinje sa -31….), te izrađujete žig obrta i s kojima se prijavljujete u nadležnu Poreznu upravu u tzv. registar poreznih obveznika, te donosite i potvrdu o vašem statusu reguliranja doprinosa. Ukoliko ćete račune naplaćivati gotovinski, tada trebate u Poreznoj upravi regulirati i fiskalizaciju računa (certifikat). Ukoliko nećete naplaćivati u gotovini, nego isključivo virmanski, dovoljno je donijeti Interni akt o fiskalizaciji i izdavati račune prema modelu kojeg možete preuzeti na sljedećem linku: MODEL RAČUNA (Excel). Također za odjavu je potrebno u roku 8 dana od odluke o mirovanju / zatvaranju paušalnog obrta prijaviti u Poreznu upravu.

4. Koje je evidencije paušalni obrtnik obvezan voditi? Samo Knjigu prometa (Obrazac KPR) iz koje je vidljivo koje je račune izdao i kako su naplaćeni.  MODEL RAČUNA (Excel)

5. U kojem roku se podnosi porezna prijava? Jednom godišnje do 15. 1. za prethodnu godinu. Prijava se zove IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK U 2014. GODINI (Obrazac PO-SD). MODEL RAČUNA (Excel)

6. Koji su rokovi za uplatu poreza i doprinosa? Porez se uplaćuje po rješenju porezne uprave i to ovisno o tome koliko ste procijenili da ćete ostvariti primitaka u navedenoj godini. Porezna uprava izdaje rješenje i rok za uplatu je do kraja tromjesečja za navedeno tromjesečje. Doprinosi se pak uplaćuju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Za doprinose Porezna uprava izdaje rješenje no tek protekom godine (!) jer će tek temeljem proteka godine i statusa obrtnika tijekom protekle godine (umirovljenik / zaposlen / nezaposlen) moći obračunati doprinose. Stoga treba kroz cijelu prvu godinu obrta čuvati sredstva za doprinose jer će ista dospjeti tek sljedeće godine.

7. Kako se računa iznos poreza i doprinosa? Iznos poreza i doprinosa uvelike ovisi o statusu osobe (umirovljenik / zaposlen / nezaposlen) stoga se ovisno o tom statusu i visini primitaka u toku godine računaju obvezni porezi i doprinosi. Da biste lakše izračunali koliko će iznositi vaša ukupna porezna davanja i doprinosi, možete preuzeti model u kojem si na vrlo jednostavan način možete izračunati ovisno o planiranim primicima i vašem statusu koliko će iznositi ukupno opterećenje u vašem primjeru :) MODEL OBRTA (Excel)

8. Da li paušalni obrt mora predavati tzv. JOPPD obrazac? Ne mora jer se porezi i doprinosi utvrđuju paušalno i uplaćuju sukladno zakonskim rokovima.

9. Koji su ostali troškovi vezani za paušalni obrt? Pored prethodno spomenutih poreza, prireza i doprinosa, treba uzeti u obzir i tzv. komorski doprinos HOK-a (Hrvatske obrtničke komore) koji iznosi mjesečno 2% od osnovnog osobnog odbitka (koji je trenutno 2.200 kn), što znači da je navedeni komorski doprinos mjesečno 44,00 kn. Također, ovisno u kojoj banci imate otvoren žiro-račun i pod kojim uvjetima, treba računati i na mjesečne troškove održavanja žiro-računa. Jednom godišnje sve tvrtke i obrti u Hrvatskoj trebaju platiti tzv. porez na tvrtku (otprilike 400,00 kn ovisno o gradu / mjestu). I to je otprilike sve!

10. U kojem trenutku se smije isplaćivati zarada sa žiro-računa? Obzirom da se u paušalnom obrtu primitak oporezuje paušalno, isti se može u bilo kojem trenutku isplaćivati sa žiro-računa :).

Ukoliko ste prepoznali brojne prednosti paušalnog obrta, nemojte nikako zaboraviti na jedan glavni nedostatak, a to je da ćete poreze, prirez i doprinose morati platiti neovisno o tome da li ste uspjeli ostvariti primitak od planirane djelatnosti. Drugim riječima, ukoliko se vaš posao ne realizira, vi ćete svejedno morati platiti navedene obveze prema državi i to je veliki nedostatak ovog načina ulaska u poduzetništvo.

Stoga vam i preporučam da vaš planirani primitak unesete kroz model MODEL OBRTA (Excel) i izračunate koje je vaše godišnje opterećenje. Uvidjet ćete da je paušalni obrt trenutno u Hrvatskoj mogućnost najnižeg oporezivanja (moguće i manje od 10%!) ovisno o visini primitaka, stoga pažljivo unesite podatke u narančasto označena polja prije nego donosite konačnu odluku.

Uostalom, papir (tj. Excel :)) sve trpi!

Datoteke vezane uz članak:

Imate li pitanje vezano uz ovu tematiku? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije!

Autor: Tanja Rukavina

Tanja Rukavina

Tanja Rukavina direktorica je tvrtke koja se bavi financijskim savjetovanjem i računovodstvom. Bila je predsjednica uprave i direktorica u velikim tvrtkama koje su zapošljavale i do 750 djelatnika. Autorica je brojnih stručnih članaka te često drži predavanja i seminare iz područja financija i poduzetništva. Ima veliko iskustvo u pomoći pojedincima i timovima da ostvare svoje poduzetničke potencijale.