Android, Novosti, Projekt "e-MOBIL" | Autor: | 14. Listopad 2013. | 1 komentar

Predstavljamo aplikaciju: Lovac

LovacLovac
0 Flares 0 Flares ×

Analizirajući ponudu aplikacija za mobilne uređaje na domaćem tržištu uočili smo jednu veliku prazninu. Niti jedna do sada izrađena aplikacija ne obrađuje naš, po mnogo čemu jedinstveni svijet životinja i biljaka. Stoga smo, za početak, izradili informativnu aplikaciju posebno namijenjenu lovcima.

Naslovni ekran aplikacije “Lovac”

Pristup informacijama se obavlja preko glavnog izbornika koji aplikaciju dijeli na dvije cjeline.

Prvi dio aplikacije je popis vrsta. On sadrži sve neophodne informacije za tri osnovne lovne skupine:

 • krupna divljač
 • sitna divljač
 • ptice

Informacije koje ovaj dio aplikacije pruža korisniku za svaku vrstu su:

 • slika
 • naziv na našem i latinskom jeziku
 • opis izgleda i specifičnih karakteristika
 • sezona lova tj. dio godine u kojim je dozvoljen odstrel
 • trofej

Drugi dio aplikacije je pojmovnik. Onje vezan za zakonsku regulativu vezanu za lovstvo i obrađuje pedesetak pojmova s kojima bi svaki lovac morao biti dobro upoznat.

Tehnički opis aplikacije

Aplikacija se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 • Glavna – glavna aktivnost. Ima funkciju odabira pojmovnika ili popisa vrsta.
 • Category – aktivnost omogućava odabir skupine životinja (krupna divljač, sitna divljač i ptice).
 • Species – Popis vrsta iz odabrane skupine.
 • Unit – Detaljni podaci o pojedinoj životinjskoj vrsti. Sadrži tekst iz baze podataka, te slike spremljene u drawable folderu. Slikama se također pristupa kroz bazu podataka, u kojoj su spremljeni nazivi istih.
 • Glossary – popis pojmova.
 • GlossaryList – Definicija odabranog pojma

Podaci se čuvaju u bazi podataka, koja je ugrađena u apk paket.

Daljnji razvoj aplikacije

Kao logičan idući korak u razvoju bilo bi dodatno proširenje aplikacije kojom bi se obuhvatio i ribolov a kao dodatnu funkcionalnost bismo uveli proizvoljni odabir interesantnih vrsta  te povezivanje s kalendarom radi obavještavanja korisnika o početku i kraju lovne sezone za odabrane vrste. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti!

Ovaj članak dio je serije članaka u kojima predstavljamo mobilne aplikacije razvijene u sklopu projekta “e-MOBIL”.