Predstavljena Zelena knjiga

Podloga za novu energetsku strategiju

0 Flares 0 Flares ×

Danas su glavni izazovi hrvatske energetske politike osigurati odgovarajući energetski miks s niskim emisijama CO2, smanjiti ovisnost o uvozu energije budući da više od 50% potrebne primarne energije Hrvatska uvozi, te investirati u proizvodnju energije iz potencijala kojima Hrvatska raspolaže.

Prema smjernicama za izradu Strategije energetskoga razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050., Energetski institut Hrvoje Požar izradio je analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, tzv. Zelenu knjigu, koja je predstavljena u Hrvatskoj gospodarskoj komori ovog tjedna i za koju je u tijeku prikupljanje mišljenja do 22. studenoga.

“Zbog nužnosti ograničavanja i smanjenja emisija CO2, o čemu ovisi i energetski razvoj kako EU tako i Hrvatske, zapravo govorimo o razvoju energetsko-klimatske politike i nisko-ugljične energetske strategije. Potrošačima je potrebno osigurati konkurentnu, održivu i sigurnu opskrbu energijom, što će biti jedan od najvećih izazova nove energetske strategije. Energetskim tvrtkama potrebno je jasno i dosljedno, strateško opredjeljenje države uz odgovarajući zakonski i provedbeni pravni okvir kao nužan preduvjet za ulaganja, rast i razvoj,“ rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac povodom predstavljanja Zelene knjige.

„Moramo smanjiti uvoz i investirati u domaću proizvodnju energije. Kako bi se osigurao odgovarajući energetski miks, potrebna je povezana energetska infrastruktura. Moramo isto tako paziti da mjerama i kroz razvoj novih energetskih sustava ne djelujemo nepovoljno na život građana,“ rekao je pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić

Posebno veliki potrošači energije su zgradarstvo i potrošnja energije za grijanje. Tu se očekuju velike migracije od drugih oblika energije prema električnoj – više od 1300 tvrtki i fizičkih osoba trenutno je uključeno u obnovljive izvore energije.

Mario Tot iz Energetskoga instituta Hrvoje Požar predstavio je sadržaj Zelene knjige predstavnicima struke i institucija.

Kao glavne odrednice razvoja budućih energetskih sustava istaknute su sigurnost opskrbe kroz domaću proizvodnju i alternativne dobavne pravce, zatim energetska učinkovitost kao važan fokus, elektrifikacija i čista proizvodnja, sa smanjenom emisijom stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari.

Također je potrebno voditi računa o razvoju kružnoga gospodarstva i onih gospodarskih grana koje izravno pridonose realizaciji ciljeva nisko-ugljičnoga razvoja.

Zelena knjiga definira dva scenarija razvoja. Prema scenariju ubrzane energetske tranzicije, predviđa se smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., tj. za 75% do 2050. u odnosu na razinu iz 1990. godine. Prema scenariju umjerene energetske tranzicije, predviđa se smanjenje emisije stakleničkih plinova za oko 35% do 2030. godine i za 65% do 2050. godine.

U slučaju zgradarstva prema scenariju ubrzane energetske tranzicije, predviđa se energetska obnova fonda zgrada po prosječnoj godišnjoj stopi od 3%, čime bi do 2050. cjelokupni fond zgrada postao nisko-energetski, dok je prema umjerenom scenariju predviđena godišnja stopa od 1,6%.

Prema ubrzanom scenariju, udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije do 2030. iznosio bi 32% i oko 56% do 2050. godine. Prema scenariju umjerene energetske tranzicije, udio obnovljivih izvora energije iznosi 32% do 2030. i oko 46% do 2050. godine.
___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: