Sažetak IPA projekta “e-MOBIL”

Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje - e-MOBIL
0 Flares 0 Flares ×
Projekt “Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje – e-MOBIL” (Developing local capacities for mobile businessesfinancira Europska unija.

 

Opći cilj projekta “Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje – e-MOBIL” je povećati zapošljivost i mogućnosti samozapošljavanja visokoobrazovanih, ali I dugo nezaposlenih osoba u ICT sektoru.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećati samouvjerenost sudionika i njihovu mogućnost da učinkovito komuniciraju i stvore mrežu svojih poslovnih kontakata (soft skills).
  2. Osposobiti sudionike praktičnim tehničkim znanjima koja su potrebna za razvoj mobilnih aplikacija (tehničke ICT vještine).
  3. Podići poduzetnički duh kod sudionika projekta i osposobiti ih vještinama koje su potrebne za pokretanje i vođenje male tvrtke (poduzetničke vještine).

Ova niša industrije (razvoj aplikacija za mobilne uređaje) odabrana je zbog visokih stopa rasta, niskih troškova pokretanja posla, mogućnosti da neovisni pojedinci lakše stvore priljev prihoda te nedostatka mogućnosti stjecanja relevantnih znanja tijekom visokoškolskog obrazovanja budući da se ove vještine ne nalaze u trenutačnim sveučilišnim programima.

Očekujemo da će projekt ostvariti cilj lakšeg zapošljavanja i povećane zapošljivosti polaznika projekta, visokoobrazovanih osoba, tako što će oni imati priliku razviti svoje soft i tehničke vještine.

U sklopu obrazovanja za soft vještine, sudionici projekta steći će vještine vezane uz samopouzdanje, komunikaciju, umrežavanje i povezivanje s drugim pojedincima i stručnjacima, pregovaranje, prezentaciju, donošenje odluka i poduzetništvo. Tehničke vještine koje će sudionici steći vezane su uz ICT vještine, posebice uz rad u industriji koja predstavlja zanimljivu i perspektivnu nišu, tj. razvoj aplikacija za mobilne uređaje poput tableta, prijenosnih računala, pametnih telefona i drugih sličnih uređaja.

Dugoročna nezaposlenost ima za posljedicu to da nezaposlene osobe, s jedne strane, gube svoja tehnička znanja koja su već stečena tijekom studiranja i ranijeg radnog iskustva, dok s druge strane ne izgrađuju samopouzdanje i društvene kontakte koji su potrebni za uspješno pronalaženje posla. Projekt  ”Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje – e-MOBIL” adresira oba problema obrazujući polaznike projekta aktualnim ICT znanjima i dajući im mogućnost da nauče nešto novo i da se profesionalno razviju.

Projekt se provodi na područjima od posebne državne skrbi, u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, pri čemu su obje posebno pogođene problemom nezaposlenosti. Zbog njihove ograničene veličine i ograničenog tržišta rada, ove županije ne mogu si dopustiti da gube potencijal visokoobrazovanih a nezaposlenih osoba. Projekt nudi jedno od mogućih rješenja ovog problema – orijentirati lokalnu ekonomiju prema sektoru koji ne zahtijeva veliku početnu investiciju i koji je prilagođen izvozu.

Za više informacija o projektu, kontaktirajte nas.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×