Poduzetništvo | Autor: | 19. Rujan 2013. | 126 komentara

Što osnovati – poduzeće ili obrt?

(Fotografija: FreeDigitalPhotos.net)(Fotografija: FreeDigitalPhotos.net)
0 Flares 0 Flares ×

Jedno od najčešćih pitanja s kojima se susrećem kod budućih (pa čak i postojećih poduzetnika) je što je isplativije: otvoriti poduzeće ili obrt?

Na to pitanje, kao što ćete se i sami uvjeriti, nije moguće dati jednoznačan odgovor jer on ovisi o brojnim parametrima, no u nastavku ću pobrojati one osnovne, pa ćete i sami donijeti odluku ovisno o tome koji se parametri uklapaju u vašu poduzetničku viziju

1. Troškovi osnivanja

Ovaj kriterij nikako ne bi smio biti odlučujući, no vrijedi spomenuti koji su troškovi osnivanja poduzeća odnosno obrta. Ukoliko se odlučite za osnivanje d.o.o.-a, prilikom osnivanja trebate platiti troškove javnog bilježnika, odvjetnika, naknade za trgovački sud, biljege i slično pa se ti inicijalni troškovi osnivanja mogu popeti i do 3.500 kuna.

Međutim, ukoliko se odlučite na osnivanje jednostavnog d.o.o.-a (j.d.o.o.), tada su troškovi osnivanja oko 800 kuna. Još je jedna razlika između d.o.o.-a i j.d.o.o.-a što vam za osnivanje d.o.o.-a treba i temeljni kapital od 20.000 kn (koji može biti u novcu, a i u stvarima), dok za j.d.o.o. treba svega 10 kn za temeljni kapital. No zato na kraju godine od ostvarene neto dobiti morate uvijek izdvajati jednu četvrtinu (1/4) dobiti dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 20.000 kn (što će svaki puta nositi sa sobom dodatne troškove doregistracije temeljnog kapitala u trgovačkom sudu). Zato je možda bolje posuditi 20.000 kn za registraciju d.o.o.-a i već ih drugi dan vratiti putem pozajmice poduzeća vlasniku.

Za osnivanje obrta treba izdvojiti 270-470 kn.

2. Prihodi, troškovi i ostvarena dobit

Prvo i osnovno pravilo je visina prihoda (ukupna prodaja i prihodi od kamata primjerice) koje planirate ostvariti godišnje, te koliko će iznositi dobit prije oporezivanja (dobit nakon odbitaka svih poslovnih troškova odnosno rashoda). Samo malo pojašnjenje pojmova: kod poduzeća se razlika prihoda i rashoda zove dobit, a kod obrta se zove dohodak.

Ukoliko otvorite poduzeće (d.o.o., j.d.o.o.) tada se tako ostvarena dobit oporezuje sa 20% (porez na dobit), a ukoliko istu želite isplatiti onda morate platiti još porez na dohodak od kapitala u iznosu od 12% + prirez (ovisno u kojem gradu / općini imate prebivalište). Ukratko, oporezivanje poduzeća je uvijek varijabilno (tj. otprilike 34% prosječno).

Ukoliko otvorite obrt tada se dohodak prije oporezivanja oporezuje ovisno o rasponu i to po stopama 12%, 25% i 40%. Primjerice, ukoliko ostvarite dohodak prije oporezivanja od 26.400 kn godišnje, u obrtu će se navedeni dohodak oporezivati maksimalnom stopom od 12%, dok bi se dobit u istom iznosu u poduzeću oporezivala stopom od 20%.

Novost je od 2013.g. i mogućnost paušalnog oporezivanja u obrtu (tzv. obrti paušali) ukoliko su ukupni godišnji prihodi manji od 149.500 kn. Ovaj je obrt pogodan za povremeno obavljanje djelatnosti primjerice sezonski ili u određenom roku jer se može prijaviti i odjaviti u poreznoj upravi u roku od 8 dana.

3. Plaća i prateće obveze

Možda će se vaša odluka temeljiti upravo na ovom kriteriju, stoga navodim par najvažnijih parametara na koje obratiti pažnju.

Ukoliko ste obrtnik, tada ćete morati mjesečno uplaćivati fiksni iznos doprinosa (mirovinski, zdravstveno, zapošljavanje, zaštita na radu) koji iznosi 1.713,04 kn (dakle neovisno da li određene mjesece radite i ostvarujete prihode ili ne, morat ćete fiksno uplaćivati kao obrtnik navedeni iznos doprinosa).

Ukoliko sklopite radni odnos s vašim poduzećem, tada ste obvezni obračunavati minimalnu bruto I plaću za puno radno vrijeme od 8 sati dnevno u iznosu od 2.984,78 kn za koju doprinosi iznose 1.050,64 Kn. No, postoji mogućnost da se u mjesecima kada ne ostvarujete dovoljno prihoda prijavite na nepuno radno vrijeme (na primjer, 4 sata dnevno), te se u tom slučaju iznos doprinosa smanjuje na 525,32 kn mjesečno, ili pak na 2 sata dnevno pa je iznos doprinosa 262,66 kn mjesečno itd. Smanjivanje doprinosa na navedeni način nije moguć kod obrta.

Oporezivanje plaće kod zaposlenika u poduzeću ovisi o nizu faktora (osobni odbitak, prirez mjesta prebivališta, poreznom razredu), dok se kod obrta oporezuje dohodak ostvaren na godišnjoj razini.

4. Godišnji fiksni troškovi

Dobro je znati i neke fiksne troškove koje snose i poduzeća i  obrti.

Članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori – HGK (za poduzeća) ovisno o veličini poduzeća iznosi mjesečno 50 kn (mala poduzeća), 1.275 kn (srednje velika poduzeća) i 4.675 kn (velika poduzeća).

Članarina u Hrvatskoj obrtničkoj komori – HOK (za obrte) iznosi 18 kn mjesečno.

Osim članarine postoje i doprinosi HGK odnosno HOK, koji se računaju u postotku od prihoda odnosno dohotka, te davanja za turističke članarine (ovisno u kojem mjestu je registrirano vaše poduzeće ili obrt, te kojom se djelatnošću bavite), spomenička renta (ovisno o objektu u kojem vršite djelatnost i samoj djelatnosti, mjestu sjedišta), te naknade za općekorisne funkcije šuma koju plaćaju i poduzeća i obrti neovisno o djelatnosti i to na prihode (tj. ne na dobit / dohodak). Dakle, vaše poduzeće može biti i u gubitku, ali naknada za šume se mora obračunavati.

5. Odgovornost

I za kraj, jedan od vrlo bitnih parametara za donošenje odluke o osnivanju poduzeća ili obrta je odgovornost.

Za obrt odgovara nositelj obrta tj. fizička osoba (sjetite se da obrti uvijek u nazivu imaju ime vlasnika, na primjer – OBRT PERIĆ, vl. Pero Perić) i to cjelokupnom svojom imovinom, dok u poduzeću odgovara poduzeće i to do visine imovine poduzeća.

Naravno da za određene prekršaje odgovaraju i poduzeće i direktor kao odgovorna osoba, i to ovisno o vrsti prekršaja.

 

Imate li pitanje za Tanju na ovu temu? Predlažemo da ga postavite na forumu Poduzetništvo!

Autor: Tanja Rukavina

Tanja Rukavina

Tanja Rukavina direktorica je tvrtke koja se bavi financijskim savjetovanjem i računovodstvom. Bila je predsjednica uprave i direktorica u velikim tvrtkama koje su zapošljavale i do 750 djelatnika. Autorica je brojnih stručnih članaka te često drži predavanja i seminare iz područja financija i poduzetništva. Ima veliko iskustvo u pomoći pojedincima i timovima da ostvare svoje poduzetničke potencijale.