Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine

Novosti, Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 6. Svibanj 2014. | 0 komentara

[INTERVJU] Gordana Jurčević, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Gordana Jurčević predsjednica je Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i jedna je od četvero Karlovčana koji su stekli zvanje grafičkog dizajnera zahvaljujući IPA projektu vrijednom 123.244,87 eura. Nositelj je Savez društava distrofičara Hrvatske, a partneri Grad Karlovac i Grad Zagreb, zagrebački Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba. Projekt je nedavno uspješno dovršen pa smo tim povodom porazgovarali s Gordanom.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, Poduzetništvo | Autor: | 26. Ožujak 2014. | 0 komentara

AZTN potvrdio državne potpore zapošljavanju osoba s invaliditetom

Izvor: banka.hr

Prijedlog Programa državnih potpora Istarske županije za zapošljavanje osoba s invaliditetom te Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladni s pravilima iz Uredbe Komisije o općem skupnom izuzeću  te su izuzeti od obveze prijave Europskoj komisiji. To je u utorak u svojoj ocjeni objavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, Pravo | Autor: | 6. Ožujak 2014. | 0 komentara

Kako su regulirana prava nacionalnih manjina, uključujući i prednost pri zapošljavanju?

Nacionalne manjine se po Ustavu i zakonu smatraju posebnom kategorijom stanovništva koja uživa potporu i zaštitu države te za koju, između ostalog, vrijedi pozitivna diskriminacija u pogledu zapošljavanja. Navedeno znači da se pripadnicima nacionalnih manjina koji se kandidiraju za određeno radno mjesto u upravnim tijelima na državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, odnosno pravosudnim tijelima, osigurava odgovarajuća zastupljenost pružanjem prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 25. Veljača 2014. | 0 komentara

[INTERVJU] Ratmir Džanić, stručni suradnik SOIH-a: U Hrvatskoj još ne postoje učinkovite sankcije kad se ne poštuju neka od prava osoba s invaliditetom

Kako biste općenito ocijenili položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj?

Položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj je zadnjih godina znatno unaprijeđen i od medicinskog pristupa prešlo se na socijalni model invaliditeta, a stupanjem na snagu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom invaliditet se promatra kao ljudsko pravo.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, Poduzetništvo, Projekt "e-MOBIL" | Autor: | 15. Veljača 2014. | 0 komentara

Zapošljavanje osoba s invaliditetom na području Osijeka i Osječko-baranjske županije

Piše: Beba Madunović, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek*

U skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Akcijskim planom Vijeća Europe, Vlada Republike Hrvatske 5. listopada 2007. donijela je drugu Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, prema kojoj je „pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno je od temeljnih ljudskih prava i onemogućavanje ostvarivanje toga prava predstavlja njihovo kršenje i diskriminaciju.“

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 7. Veljača 2014. | 0 komentara

HZZ objavio mjere za poticanje zapošljavanja Roma

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je pakete mjera pomoći za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, u sklopu intervencija Javni radovi i Javni radovi – pojedinačni projekt. Naime, radi se o mjerama „Romi za Rome – financirano zapošljavanje u javnom radu“, te „Pomoć sebi i drugim Romima“.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 30. Siječanj 2014. | 0 komentara

Zapošljavanje osoba s invaliditetom prema prijedlogu Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. – 2015.

U sklopu mjere razvoja zakonodavnog i institucionalnog okvira profesionalne rehabilitaciju osoba s invaliditetom i unaprjeđenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom predviđene su sljedeće aktivnosti:

* Donijeti podzakonske akte (pravilnike) novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13)

* Usklađivati ostali propise s prethodno citiranim  zakonom

* Edukacija savjetnika za osobe s invaliditetom u Hrvatskog zavod za zapošljavanje vezano za predviđene izmjene i dopune zakona u području zapošljavanja

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, Poduzetništvo, Pravo | Autor: | 23. Siječanj 2014. | 0 komentara

Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom: pravni okvir, poticaji i ostalo što morate znati

Negativan stav društva zasnovan na stereotipima i predrasudama o slabijim radnim potencijalima osoba s invaliditetom jedan je od najvećih zapreka zapošljavanju osoba s invaliditetom. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj ima 520 437 osoba s invaliditetom, što je oko 12% ukupnog stanovništva. Državni zavod za statistiku barata podatkom da je udio invalida u općoj populaciji u RH 2011.g. bio 11,8%, a u 2012.g. 12,2%, što je značajan godišnji porast.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 22. Prosinac 2013. | 0 komentara

Izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Novi Zakon o profesionalnoj rehabiliraticiji i zapošljavanju osoba s invaliditetom primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. U ovom članku apostrofiramo najveće novosti i izmjene koje on donosi. Ono što je najvažnije reći u početku jest da se definicija invaliditeta uskladila s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Pročitajte više

Osobe s invaliditetom i nacionalne manjine | Autor: | 20. Prosinac 2013. | 0 komentara

Projekt “Nove vještine za jednake mogućnosti” u Karlovačkoj županiji

Ženska grupa Karlovac “Korak” provodi projekt pod nazivom “Nove vještine za jednake mogućnosti”. Projekt se provodi na području Karlovačke županije – Karlovac, Slunj, Ogulin, Vojnić, Krnjak, Plaški i okolna mjesta. Ciljna skupina su žene, pripadnice nacionalnih manjina, nezaposlene i poduzetničkog duha.

Pročitajte više