100 milijardi eura za očuvanje radnih mjesta

Aktiviran instrument SURE

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 23. rujna 2020. – EU je aktivirala instrument SURE – sustav jamstava u vrijednosti od 100 milijardi eura financijskih potpora za očuvanje zaposlenosti i radnih mjesta ugroženih pandemijom.

Instrument je aktiviran nakon što su sve države članice dovršile nacionalne postupke odobravanja i potpisale sporazume o jamstvu s Komisijom u vrijednosti od ukupno 25 milijardi eura.

Dobrovoljno obvezivanje na jamstva važan je izraz solidarnosti, a jamstva su potrebna kako bi se povećao opseg zajmova koji se mogu odobriti državama članicama uz istodobnu zaštitu kreditnog rejtinga Unije i snažnog položaja na međunarodnim tržištima kapitala.

Komisija je već dostavila Vijeću prijedloge odluka o dodjeli financijske potpore u iznosu od 87,3 milijarde eura za 16 država članica u okviru instrumenta SURE. Nakon što Vijeće donese te prijedloge, financijska potpora osigurat će se u obliku zajmova koje EU odobrava državama članicama pod povoljnim uvjetima.

Ti će zajmovi pomoći državama članicama u rješavanju naglih povećanja javnih rashoda kako bi se očuvala zaposlenost u kontekstu krize uzrokovane pandemijom.
Konkretno, državama članicama će se pomoći da pokriju troškove izravno povezane s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su uvele kao odgovor na pandemiju koronavirusa, posebno za samozaposlene osobe.

Iz tog programa Hrvatskoj ide milijardu eura.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: