200 milijuna eura za digitalno obrazovanje

Sredstva iz programa Erasmus+

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 24. kolovoza 2020. – Europska komisija je nedavno donijela revidirani godišnji plan rada programa Erasmusa+ za 2020., u kojem se dodatnih 200 milijuna eura izdvaja za potrebe digitalnog obrazovanja i osposobljavanja te za poticanje razvoja vještina i uključenosti putem umjetničkog i kreativnog izražavanja.

Naime, pandemija COVID-a 19 negativno je utjecala na obrazovanje i osposobljavanje pa se traže inovativna, kreativna i uključiva rješenja za nove načine poučavanja i učenja.

U okviru programa Erasmus+ podupirat će se projekti kojima se unapređuju digitalno poučavanje, učenje i ocjenjivanje u školama te u visokom i strukovnom obrazovanju.

Isto tako, škole, organizacije mladih i ustanove za obrazovanje odraslih moći će poduprijeti razvoj vještina, poticati kreativnost i povećati društvenu uključenost kroz umjetničko izražavanje, u suradnji s kulturnim i kreativnim sektorom.

Tijekom slijedećih tjedana objavit će se pozivi na podnošenje prijedloga za projekte u navedenim područjima. Zainteresirane organizacije mogu se obratiti nacionalnoj agenciji za Erasmus+.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: