300 milijuna eura za inovacije u svemirskom sektoru

Ulaganje u novoosnovane tvrtke (startupe), mala i srednja poduzeća

0 Flares 0 Flares ×
Charles Michel, predsjednik Vijeća Europe, na otvaranju hibridne konferencije o svemiru. Foto: EV

Bruxelless, 14. siječnja 2021. – Europska Komisija i Europski investicijski fond (EIF) najavili su ulaganje u novoosnovane tvrtke (startupe), mala i srednja poduzeća koja se bave razvojem proizvoda i usluga za svemirski sektor u iznosu od 300 milijuna eura, od čega 100 milijuna eura iz proračuna EU-a, čime se podupiru revolucionarne inovacije u toj industriji.

Sudjelovanje Europskog investicijskog fonda podupire Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), glavni stup Plana ulaganja za Europu. Riječ je o dva fonda usmjerena na svemirske tehnologije, Orbital Ventures i Primo Space, u sklopu prvog projekta u svemirskom sektoru koji podupire EU, pilot inicijative fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin.

Orbital Ventures, paneuropski fond za početno financiranje, usmjeren je na svemirske tehnologije, uključujući uzlazne (komunikacije, kriptografija, pohrana i obrada podataka, geolokacija, promatranje Zemlje) i silazne (svemirska oprema, materijali, elektronika, robotika, rakete, sateliti) sektore.

Primo Space, talijanski ulagač u tehnologije u ranoj fazi prvi je fond koji je EIF odabrao u okviru ovog pilot-projekta. EIF sada povećava svoju potporu. Fond je jedno od prvih sredstava za prijenos tehnologije usmjeren samo na svemirske tehnologije u Europi, a prvi u Italiji. Ulaže u projekte ili poduzeća za provjeru koncepta, početna financiranja i rane faze te će poticati komercijalizaciju revolucionarnih inovacija u svemirskoj industriji u Europi.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: