90 milijardi eura obveznica

Sedma emisija u okviru instrumenta SURE

0 Flares 0 Flares ×

22. svibnja 2021. Europska komisija izdala 14,137 milijardi eura socijalnih obveznica u dvije tranše podijeljenih na dva roka dospijeća: 8,137 milijardi eura dospijeva u srpnju 2029., a 6 milijardi eura u siječnju 2047. Riječ je o sedmom izdavanju obveznica od listopada 2020.

Komisija je izdala ukupno 90 milijardi eura za kratkoročne programe zapošljavanja i zaštitu radnih mjesta u državama članicama EU-a. Sva su izdanja privukla snažan interes ulagača i stavljena su na tržište po povoljnim cjenovnim uvjetima koji se izravno prenose na države članice.

EU je na temelju tih sedam uspješnih izdavanja obveznica u vrijednosti od gotovo 90 milijardi eura tijekom samo sedam mjeseci prepoznat kao visokolikvidni izdavatelj visokokvalitetnih obveznica u eurima s visokim rejtingom čime je otvoren put za program NextGeneration EU.

Za sedmo izdanje obveznica u okviru instrumenta EU SURE upis je premašio ponudu za više od šest puta, a informacije o uvjetima određivanja cijena dostupne su na internetu.

Prikupljena sredstva prenijet će se državama članicama korisnicama pet radnih dana nakon izdavanja. Zahvaljujući prvih šest izdanja instrumenta SURE EU-a 17 država članica EU-a primilo je 75,5 milijardi eura. 19 država članica EU-a trebalo bi primiti ukupno 94,3 milijarde eura financijske potpore u okviru instrumenta SURE. Zemlje i dalje mogu podnijeti zahtjeve za financijskom potporom u okviru instrumenta SURE, s ukupnim kapacitetom do 100 milijardi eura.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: