Akcijski plan za poticanje socijalne ekonomije

U Europi ima 2,8 milijuna socijalno osjetljivih tvrtki

0 Flares 0 Flares ×
Detalj iz pogona tvrtke Humana Nova, jedne od najboljih socijalnih tvrtki u Hrvatskoj. Foto: Humana Nova

9. prosinca 2021. – Europska komisija predstavila je akcijski plan kojim će pridonijeti napretku europske socijalne ekonomije kako bi se iskoristio njezin gospodarski potencijal i potencijal za otvaranje novih radnih mjesta kao i njezin doprinos pravednom i uključivom oporavku te zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Organizacije socijalne ekonomije su gospodarski subjekti koji pridaju najveću pažnju socijalnim i ekološkim ciljevima, a većinu dobiti ponovno ulažu u organizaciju.

U Europi ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima radi 13,6 milijuna ljudi i koji nude rješenja za ključne probleme u našim društvima. Ti subjekti rade u nizu različitih sektora i oblika, od usluga skrbi do recikliranja i od zadruga do socijalnih poduzeća. Pružanjem veće potpore socijalnoj ekonomiji ne otvaraju se samo radna mjesta, nego se organizacijama omogućuje da povećaju svoj socijalni učinak u cijelom EU-u. Današnji akcijski plan za socijalnu ekonomiju omogućuje organizacijama socijalne ekonomije da rastu i napreduju.

Komisija predlaže mjere u tri područja:

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za napredak socijalne ekonomije – to uključuje oporezivanje, javnu nabavu i okvire za državne potpore koje treba prilagoditi potrebama socijalne ekonomije; omogućivanje nastanka i razvoja organizacija socijalne ekonomije – u razdoblju od 2021. do 2027. Komisija planira povećati potporu na više od 2,5 milijardi eura, koliko je prema procjenama bilo namijenjeno socijalnoj ekonomiji od 2014. do 2020.; priznavanje socijalne ekonomije i njezina potencijala – komisija će provesti komunikacijske aktivnosti u kojima će naglasiti ulogu i osobitosti socijalne ekonomije.

Među ostalim, Komisija će 2023. pokrenuti novu platformu EU-a za socijalnu ekonomiju kako bi osigurala da subjekti iz tog područja mogu na jednom mjestu naći sve potrebne informacije o financiranju sredstvima EU-a, politikama, osposobljavanju i inicijativama. Također, u sklopu programa InvestEU iduće će godine pokrenuti nove financijske proizvode i poboljšati pristup financiranju. Komisija će iduće godine uspostaviti i europski centar kompetencija za socijalne inovacije.

S današnjim akcijskim planom Komisija pokreće i inicijativu za poticanje zelene i digitalne tranzicije socijalne ekonomije u dijalogu s javnim tijelima i zainteresiranim stranama. Kako bi prikupila mišljenje javnosti o tranziciji, Komisija je objavila anketu koja je otvorena do 28. veljače 2022.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: