Autorsko pravo i baze podataka

EU regulativa štiti autorska prava, ali i otvara pristup podacima

0 Flares 0 Flares ×

12. svibnja 2021. – Hrvatska gospodarska komora organizirala je online radionicu Intelektualno vlasništvo i podatkovno društvo na kojoj su objašnjene mogućnosti pravne zaštite podataka i uvjeti njihovog korištenja za komercijalne svrhe u kontekstu novog Zakona o autorskom i srodnim pravima koji naša zemlja mora usvojiiti u svoj pravni sustav za nekoliko tjedna.

Predavanje je održala izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Romana Matanovac Vučković, koja je detaljno prezentirala problematiku i pojasnila kako se mogu koristiti tuđi podaci za komercijalne i nekomercijalne svrhe, uz pridržavanje svih propisa.

Naglasila je da intelektualno vlasništvo podrazumijeva isključiva prava i vremenski ograničeni monopol nad podacima čije je korištenje zabranjeno ili regulirano licencijama uz naplatu, dok s druge strane, politike otvorenog pristupa dopuštaju uporabu podataka javnog sektora, ograničenje intelektualnog vlasništva na podacima za potrebe znanstvenih istraživanja, otvorenost rezultata znanstvenih istraživanja te slobodno korištenje podataka besplatnog i otvorenog softwarea.

EU nastoji stvoriti okvir za bolju zaštitu autorskog prava, ali i poticajnije okruženje za primjenu politika otvorenog pristupa podacima.

Profesorica Matanovac Vučković posebno se osvrnula na zaštitu baza podataka koja je specifična jer se štiti baza kao takva, a ne njen sadržaj.

Romana Matanovac Vučković

„Autorske baze podataka se štite autorskim pravom u vremenu od 70 godina, dok se neautorske baze štite srodnim pravom proizvođača baze podataka na razdoblje od 15 godina od stvaranja, odnosno objave baze, plus novih 15 godina za svaku kvalitativno ili kvantitativno znatno izmijenjenu bazu. Kod neoriginalne baze podataka ovlašteni korisnik može koristiti neznatne dijelove sadržaja na način koji je uobičajen i ne šteti interesima proizvođača“, pojasnila je pa se dotaknula i poslovne tajne kao posebne vrste intelektualnog vlasništva.

„Poslovne tajne su važan segment poslovanja, a mogu biti tehničko ili poslovno znanje i iskustvo (know-how), odnosno poslovne ili tehnološke informacije. Štite se sudskim putem, zabranom korištenja podataka, naplatom naknade za korištenje ili uništenjem proizvoda koji su nastali njihovim korištenjem“, kazala je Mtanovac Vučković.

Novi Zakon o autorskom pravu donosi i novosti i po pitanju rudarenja teksta i podataka pod kojim se podrazumijeva automatizirana analiza u digitalnom obliku kako bi se utvrdili uzorci, trendovi i korelacije. „Može se koristiti u znanstvene i neznanstvene svrhe, a rezultati rudarenja mogu se zadržati samo onoliko vremena koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha samog rudarenja. Nositelji prava mogu izričito pridržati prava i zabraniti rudarenje – u metapodacima i općim uvjetima“, zaključila je Matanovac Vučković.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: