Bankarstvo s društvenim utjecajem

Mikrokrediti Zagrebačke banke

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 28. studenog 2019. – Zagrebačka banka pokrenula je Bankarstvo s društvenim utjecajem (engl. Social Impact Banking), inicijativu na razini Grupe UniCredit čiji je cilj identificirati, poticati i financirati projekte i poduzetnike koji imaju potencijal za ostvariti pozitivan društveni utjecaj.

Riječ je o više detaljno osmišljenih aktivnosti u području društvene odgovornosti i kreditiranju mikro i malih poduzetnika, putem kojeg će se financirati društveno odgovorna poduzeća te pružati besplatne financijske edukacije građanima i poduzetnicima.

Cilj je na jednom mjestu objediniti financiranje mikropoduzetnika te partnerstvo s institucijama i organizacijama koje ih okupljaju i podupiru. Riječ je o financiranju pod povoljnijim uvjetima, uz savjetovanje i vođenje kroz cijeli proces poslovanja. Posebnu pozornost Zagrebačka banka će posvetiti poduzetnicima koji otvaraju nova poduzeća, usvajaju nove tehnologije te pridonose regionalnom razvoju. Zaba će podupirati i poduzetnike koji se u svojem poslovanju sustavno i planirano brinu o članovima društva kojima je pomoć najpotrebnija.

Bankarstvo s društvenim utjecajem čine tri glavna područja:

– Mikrokrediti predstavljaju financiranje mikro i malih poduzetnika bez obzira na njihov organizacijski oblik, koji imaju do deset zaposlenih i kojima prihodi i imovina ne premašuju 15 milijuna kuna. Posebnu pozornost Zagrebačka banka će usmjeriti na poduzetnike početnike, na projekte koji generiraju nova radna mjesta, žene u poduzetništvu, inovatore te poduzetnike u slabije razvijenim područjima. Mikrokrediti su već godinama u ponudi Zagrebačke banke, a samo ove godine Zaba je plasirala gotovo 500 mikrokredita svojim klijentima. Od sljedeće godine banka će poduzetnicima ponuditi i novu liniju mikrokredita pod nazivom EaSI, za koje će garantnu shemu osigurati Europski investicijski fond, a koja će biti posebno prilagođena potrebama mikropoduzetnika u dijelu cijene i instrumenata kreditne zaštite.

– Financiranje s društvenim utjecajem je područje koje podrazumijeva financiranje projekata koji, osim pozitivnog financijskog rezultata, za cilj imaju i mjerljiv pozitivan društveni utjecaj. Područja kojima se Zagrebačka banka planira posvetiti u okviru financiranja s društvenim utjecajem odnose se na zaštitu zdravlja, socijalnu skrb, obrazovanje, socijalno stanovanje, socijalni turizam i poljoprivredu, ali obuhvaćaju i bilo koji drugi projekt, neovisno o sektoru, koji ima za cilj zapošljavanje osoba koje su uobičajeno teže zapošljive ili čak isključene s tržišta rada. Potporu projektima banka će pružati kreditima pod povoljnijim uvjetima, ali i savjetovanjem te povezivanjem s relevantnim partnerima. Zagrebačka banka će ih i promovirati u okviru te inicijative i tako im osigurati veću vidljivost i prepoznatljivost na tržištu.

– Financijska edukacija – U sklopu Bankarstva s društvenim utjecajem Zagrebačka banka organizirati će besplatne edukacije na temu financijske pismenosti za građane i poduzetnike koje su kreirane posebno za tu namjenu. Zaba time nastavlja dosadašnju praksu organizacije financijskih edukacija koje je samo u ovoj godini pohađalo više od 400 polaznika – građana i poduzetnika. Edukacije za poduzetnike, primarno za poduzetnike početnike ili osobe koje se tek spremaju postati poduzetnici, bit će namijenjene osobama koje žele naučiti kako izraditi poslovni plan, predstaviti osnovne financijske termine i naučiti čitati osnovne financijske izvještaje. Zagrebačka banka će edukacije iz financijske pismenosti ponuditi i mladima u završnim razredima srednjih škola koji će se prvi put susreti s vlastitim novcem, zarađenom prvom plaćom, kreditnim karticama i odgovornostima koje sve to nosi. Posebnu pozornost banka će posvetiti edukaciji potencijalno ugroženih društvenih skupina kojima je potrebna potpora pri uključivanju u društvo, kao što su osobe s invaliditetom.

Više pojedinosti: www. zaba.hr

__

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: