Bolje zaštititi osobe koje rade putem platformi

Druga faza savjetovanja sa socijalnim partnerima

0 Flares 0 Flares ×
Ljudima koji rade putem internetskih platformi često je ograničen pristup kolektivnom zastupanju i pregovaranju. Foto: Pexels / Rodnae Productions

16. lipnja 2021. – Nakon što je primila odgovore od četrnaest socijalnih partnera iz cijele Unije, Europska komisija pokrenula je drugu fazu savjetovanja s ciljem definiranja pristojnih radnih uvjeta i temeljnih prava ljudi koji rade u tvrtkama koje svoje poslovne modele baziraju na internetskim platformama.

Digitalne radne platforme stalno rastu i imaju važnu ulogu u digitalnoj tranziciji europskoga gospodarstva. U Europskoj uniji porasle su gotovo pet puta, s procijenjene tri milijarde eura 2016. na približno 14 milijardi eura 2020. godine. Izvor su inovacija i radnih mjesta, povećavaju konkurentnost Unije te omogućuju ostvarivanje dodatnog dohotka, među ostalim i osobama kojima je pristup tržištima rada otežan.

Glavno je pitanje radni status jer određuje pristup postojećim radničkim pravima i zaštiti.

Međutim, rad putem platformi za mnoge može biti obilježen nesigurnim radnim uvjetima te neodgovarajućim pristupom socijalnoj zaštiti. Glavno je pitanje radni status jer određuje pristup postojećim radničkim pravima i zaštiti.

Osim toga, na osobe koje rade putem platformi mogu se odnositi automatizirane algoritamske odluke koje nije moguće dovesti u pitanje niti zbog njih zatražiti pravnu zaštitu. Usto, tim je osobama često ograničen pristup kolektivnom zastupanju i pregovaranju. Naposljetku, postoje i pitanja povezana s prekograničnom prirodom rada na platformama i mogućnošću praćenja u kojoj se zemlji rad obavlja.

Traže se stajališta socijalnih partnera o mogućim instrumentima EU-a. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente.

S obzirom na sve navedeno, cilj drugog kruga savjetovanja je prikupiti stajališta socijalnih partnera o tome kako postići pristojne uvjete rada putem platformi i istodobno podupirati njihov održiv rast. Sa socijalnim partnerima savjetovat će se o mogućem sadržaju inicijative na razini EU-a u područjima kao što su olakšavanje klasifikacije radnog statusa, ostvarivanje radničkih prava i prava na socijalnu zaštitu, poboljšanje informiranja, savjetovanja i pravne zaštite, posebno kada je riječ o algoritamskom upravljanju na platformi, pružanje jasnoće u pogledu primjenjivih pravila za sve osobe koje rade putem platformi koje djeluju preko granica, jačanje provedbe kolektivnog zastupanja i socijalnog dijaloga.

U okviru savjetovanja traže se i stajališta socijalnih partnera o mogućim instrumentima EU-a. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente. Socijalni partneri pozivaju se da na pitanja u sklopu savjetovanja odgovore do 15. rujna 2021.

Idući korak u drugoj fazi savjetovanja su pregovori između socijalnih partnera u cilju sklapanja sporazuma na temelju članka 155. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) ili predstavljanje prijedloga Europske komisije do kraja 2021.

U eventualnoj inicijativi Unije u cijelosti bi se poštovale nacionalne nadležnosti, raznolikosti tradicija tržišta rada u državama članicama i autonomija socijalnih partnera. Svaka inicijativa o radu putem platformi trebala bi poštovati nacionalne definicije „radnika”. Isto tako, nema namjere stvaranja „trećeg” radnog statusa (ni samozaposlenih ni zaposlenih) na razini EU-a, ali se poštuju odluke nekih država članica da ga uvedu u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: