Booking.com se usklađuje s pravom EU

Bolja zaštita potrošača

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 22. prosinca 2019. – Nakon dijaloga s Europskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača, Booking.com se obvezao da će promijeniti način predstavljanja ponuda, popusta i cijena potrošačima. Kada se te izmjene u potpunosti provedu, potrošači bi trebali moći donositi informiranije odluke koje su u skladu sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača.

Booking.com se obvezao da će izmijeniti svoje prakse najkasnije do 16. lipnja 2020.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača, izjavio je: Sva poduzeća moraju ispuniti visoke standarde u području zaštite prava potrošača ako žele poslovati u EU-u. Kao predvodnici na tržištu ključno je da poduzeća kao što su Booking.com ispunjavaju obveze i osiguraju da internetski sustavi za rezervaciju smještaja ne sadržavaju manipulativne tehnike poput skrivenog oglašavanja, neopravdane primjene vremenskih ograničenja na korisnika ili neispravnog prikaza popusta. Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača nastavit će pratiti sve internetske platforme za putovanja kako bi osigurali pravedno internetsko okruženje za potrošače.

Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača, pod vodstvom nizozemskog tijela za zaštitu potrošača i tržišta (ACM), ocijenili su obveze koje je Booking.com predložio na razini EU-a/EGP-a nakon prošlogodišnjih komunikacija. Tijela za suradnju u zaštiti potrošača uvjerena su da će se obvezama uskladiti poslovne prakse sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača.

Booking.com se obvezao da će izmijeniti svoje prakse najkasnije do 16. lipnja 2020.

Cjeloviti popis obveza.

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: