Čari statistike

Promjene u metodologijama DZS-a i HNB-a

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 13. listopad 2019. – Kao rezultat promjene metodologije Državnog zavoda za statistiku, objavljene polovicom rujna ove godine, broj zaposlenih u našoj zemlji jednokratno je narastao za približno 110.000, a rezultat promjena u metodologiji Narodne banke utjecat će na makroekonomske pokazatelje odnosa s inozemstvom.

Kad smo kod Državnog zavoda za statistiku, najveći dio povećanja u revidiranom broju zaposlenih odnosi se na 96.967 osoba do 30 godina starosti, koje su sklopile ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a za koje u razdoblju od pet godina poslodavac plaća samo dio doprinosa prema odredbama Zakona o doprinosima.

Krajem rujna, Hrvatska narodna banka objavila je novi izračun statističkih pokazatelja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.
Reviziju statistike odnosa s inozemstvom HNB provodi svakih pet godina, a objavljeni statistički pokazatelji usklađuju se s novim metodologijama i standardima kako bi se postigla veća točnost, potpuniji obuhvat i bolja usklađenost s međunarodnim statističkim standardima.

Novi statistički izračun u 2019. godini rezultat je prelaska na nove i kvalitetnije izvore podataka i unapređenja računskih metoda koje HNB koristi u procesu izrade statistika platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te inozemnog duga.

Najvažnija unapređenja odnose se na novi izračun pokazatelja turističkih prihoda u platnoj bilanci, uključivanje trgovačkih kredita s originalnim dospijećem do šest mjeseci u inozemni dug, kako na strani obveza tako i na strani imovine, kao i na vrijednosti radničkih doznaka i uvoza rabljenih automobila iz EU-a.

Više pojedinosti:

www.dzs.hr

www.hnb.hr

___

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: