Dajte još novca za brži Internet

HAKOM kaže

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 9. rujna 2019. – Tijekom prvih šest mjeseci 2019., ukupna ulaganja u nepokretnu mrežu manja su 20 posto, a u pokretnu 40 posto viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno gledano potrebna su veća ulaganja operatora u pristupnu širokopojasnu infrastrukturu u nepokretnoj mreži, osobito ulaganja u mreže sljedeće generacije (NGA), razvidno je nakon obrade podataka i pokazatelja o tržištu elektroničkih komunikacija za prva dva tromjesečja 2019., koje prikuplja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Iako su ulaganja u svjetlovodne kabele veća 30 posto, ukupna ulaganja u nepokretnu mrežu smanjena su 20 posto u odnosu na isto šestomjesečno razdoblje prethodne godine, što nije dovoljno za značajniji pomak na DESI ljestvici. Istovremeno, u pokretne mreže uloženo je gotovo 40 posto više, a rastu je naviše doprinijelo ulaganje u nepokretnu imovinu, naročito u novi radiofrekvencijski spektar.

Na kraju lipnja 2019. bilo je više od 1.145.000 širokopojasnih priključaka u nepokretnoj mreži što je oko 3 posto više u odnosu na lipanj 2018. I dalje je prisutan porast usluga na svjetlovodu, iako još uvijek manje od 10 posto korisnika pristupa internetu putem svjetlovodne infrastrukture.

Drugo tromjesečje 2019. na tržištu elektroničkih komunikacija obilježilo je veće korištenje usluga u pokretnoj mreži, a što je posljedica početka turističke sezone. Podatkovne usluge nastavile su rasti te su sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija promicala ponude paketa govornih i podatkovnih tarifa. Ukupni prihodi rasli su za oko 1 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Najznačajniji rast prihoda imale su usluge u pokretnoj mreži koje čine gotovo 60% ukupnih prihoda na tržištu.

Rast neprekidno bilježi i tržište prijenosa TV programa uz plaćanje naknade. IPTV je i dalje vodeća tehnologija s tržišnim udjelom od oko 52 posto ukupnog broja korisnika naplatne televizije, a potencijal razvoja ovog dijela tržišta je značajan s obzirom na to da još uvijek 44 posto kućanstava televiziju prati putem digitalnog zemaljskog signala.

Pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.
___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: