Definirajte cijenu emisije ugljičnog dioksida!

Europski savez izvršnih direktora

0 Flares 0 Flares ×

15. srpnja 2021. – Europski savez izvršnih direktora, koji se sastao u Parizu u središnjici tvrtke Schneider Electric, objavio je kako podržava paket energetskih i klimatskih zakona, “Fit for 55” – progresivan i ambiciozan napor Unije na putu ka postizanju klimatske neutralnosti.

Izvršni direktori Europe smatraju kako borba s klimatskim promjenama traži snažnu suradnju javnog sektora i industrije, pozdravljaju najavu ponovnu procjenu glavnih europskih regulatornih instrumenata, posebno sustava poticaja za industrije koje se koriste tehnologijama koje emitiraju velike količine ugljičnog dioksida.

12 poslovnih lidera sastalo se u Parizu i raspravilo o tome kako još mogu podržati ostvarenje Zelenog plana EU.

Glavni prijedlog europskih izvršnih direktora je uspostava jasnog sustava cijena u trgovini emisijama ugljika. Slijedeći prijedlozi su ubrzavanje primjene mjera kojima će se de-karbonizirati prijevoz u gradovima i međugradski transport, održavanje i gradnja zgrada, energetski sustavi te ubrzati razvoj najvažnijih europskih industrijskih sektora.

Europski savez izvršnih direktora smatra formulu određivanja cijena za trgovnu emisijama ugljkom najvažniim instrumentom prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo. Drže da je to presudno za ostvarenje klimatskih ciljeva Unije.

Bitka s klimatskim promjenama može se dobiti samo naporima svih članica Europske unije i suradnjom između javnog sektora i industrije.

Savez direktora pozvao je i na daljnje poboljšavanje europskog sustava trgovine emisijama ugljika (prvo za elektroenergetsku i druge teške industrije) te na primjenu specijaliziranog sustava (cap-and trade) definiranja trgovine emisijama, prilagođenog svakom pojedinom industrijskom sektoru. Taj sustav prvo bi se primijenio na gradski prijevoz, međugradski transport i građevinski sektor. Nakon 2030. godine, sustav koji bi se u početku ograničenja emisije ugljičnog dioksida razradio sektorski, konvergirao bi u jedinstveni sustav. Dodatno, europski sustav određivanja cijena za emisije ugljičnog dioksida treba napraviti tako da se istodobno postigne društvena ravnoteža i smanjene emisija.

Dekarbonizacija gradskog prijevoza, međugradskog transporta i građevinarstva biti će najveći izazovi. Međugradski transport, gradski prijevoz, električni putnički automobili i ostala laka i teška vozila, pokazali su se kao najučinkovitiji sektori po primjeni tehnologija niže potrošnje energije i smanjenja emisija. Kako bi se potaknuo razvoj cijelog ekosustava električne mobilnosti, članovi Europskog saveza izvršnih direktora pokrenuli su niz među sektorskih projekata kojima je cilj poboljšati proizvodnju baterija i napraviti infrastrukturu za punjenje vozila u cijeloj Europi.

Savez izvršnih direktora traži jasnu formulu određivanja cijena emisije ugljika, na europskoj razini. To smatraju ključnom polugom u ostvarivanju ugljične neutralnosti do 2050. godine i mjerom za smanjenje emisije stakleničkih plinova na 55 posto iz 1990. godine, do 2030. godine.

Europski savez izvršnih direktora sastoji se od dvanaestorice vodećih ljudi kompanija iz energetskog, tehnološkog i transportnog sektora. To su: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) i Herbert Diess (Volkswagen). Konzultantska kuća McKinsey & Company je vanjski savjetnik koji skupini pruža analitičke podatke i provodi istraživanja.

Europski savez izvršnih direktora podržao je i ambiciju Europske komisije izraženu u programu Val obnove zgrada (cilj: obnoviti najmanje tri posto, godišnje) čime bi se ubrzala transformacija građevnog fonda. Zgrade bi trebale ispunjavati više standarde energetske učinkovitosti, uporabom obnovljivih izvora energije i primjenom održivih materijala. Savez je pozvao i na bržu zamjenu sustava za grijanje koji se temelje na fosilnim gorivima, sustavima kao što su električne dizalice topline, daljinsko grijanje. Sva ta rješenja trebaju biti digitalizirana. Direktori su se obavezali svoje preporuke primijeniti u zgradama tvrtki kojima upravljaju.

Europski klimatski ciljevi traže brzu gradnju energana koje će koristiti obnovljive izvore i izravnu elektrifikaciju gradskog prijevoza, međugradskog transporta i sustava za grijanje i hlađenje zgrada. Europski savez izvršnih direktora radi na projektu integriranih energetskih sustava, u pojedinim mrežama, kako bi napravili sustav koji se pretežno oslanja na obnovljiva i energetski prilagodljiva rješenja.

Članovi Saveza direktora vide sebe kao “trust spreman za akciju”, rade zajedno na među sektorskim, pan-europskim projektima raznih razmjera: paneuropskoj mreži električnih punjača za velike kamione, integraciji elektrodistribucijskih sustava u EU (u pojedinim mrežama), digitalnom praćenju emisija ugljičnog dioksida, osmišljavanju dizajna zdravih i održivih zgrada za stanovanje i rad, a tu su i projekti kao što su e-autobusi Europe, vrijednosni lanac zelenog vodika i ubrzavanje proizvodnje boljih baterija. Ima još projekata u pripremi, a jedan od njih je i razvoj čelika s nižim postotkom ugljika. Europski savez izvršnih direktora će prve rezultate svojih inicijativa i raspravu s visokim predstavnicima Europske unije obaviti na novom sastanku na vrhu, u jesen ove godine.

 


*Savez europskih izvršnih direktora za obnovu, reformu i povećanje otpornosti europskog gospodarstva formiran je 2020. godine, kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom bolesti Covid-19 i europski Zeleni plan. Zajednički cilj Saveza direktora je učiniti Europsku uniju vodećom svjetskom regijom u zaštiti klime te potaknuti ulaganja, inovacije, razvoj novih tehnologija i stvaranje novih, trajnih radnih mjesta.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: