Digitalna pristupačnost

Mjera prilagođenosti mrežnih stranica

0 Flares 0 Flares ×

Sisak, 9. srpnja 2020. – Digitalna pristupačnost bila je tema predstavnika Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije – Sisak, Instituta za integrirano-inkluzivne komunikacije jugoistočne Europe i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

U Republici Hrvatskoj živi više od 500 tisuća osoba s invaliditetom te je potrebno usklađeno djelovanje svih tijela javnog sektora kako bi se osigurala pristupačnost digitalnih sadržaja i e-usluga za sve građane.

Digitalna pristupačnost označava mjeru u kojoj su mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje prihvatljivi i pogodni za osobe s invaliditetom ili primjerice ljude starije životne dobi, a u našoj zemlji se ta mjera osvještava posebnim edukacijskim programima. Jedan od takvih programa je i edukacijski program „Digitalna pristupačnost“ dostupan u obliku radionice uživo, ali i kao online tečaj.

Uz to, tu su i Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti, koje je definirala Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), a sam edukacijski program Digitalne pristupačnosti je dobio pozitivna mišljenja FER-a(Fakultet elektrotehnike i računarstva), Hrvatskog saveza slijepih, SOIH-a(Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), HAKOM-a(Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) te Stručne skupine za direktivu o pristupačnosti interneta – WAD expert group u Briselu.

Dokument o tome objavljen je na službenim stranicama Europske komisije

Na sastanku je sudjelovao i državni tajnik Bernard Gršić, koji je istaknuo nekoliko tema. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva poduzima aktivnosti kako bi se podigla svijest o važnosti objave digitalno pristupačnih sadržaja te provodi edukativne programe za tijela javnog sektora i potiče sve civilne udruge kako bi se olakšalo razumijevanje zahtjeva za pristupačnošću.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: