Digitalna tranzicija napreduje, ali sporo

Pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije za 2021.

0 Flares 0 Flares ×

Pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije za 2021.

15. studenoga 2021. – Europska komisija objavila je rezultate pokazatelja gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2021., u kojem se prati napredak država članica EU-a u pogledu digitalne konkurentnosti u području ljudskog kapitala, širokopojasne povezivosti, integracije digitalnih tehnologija u poduzećima i digitalnih javnih usluga.

U izvješćima o DESI-ju za 2021. uglavnom se navode podaci iz prvog ili drugog tromjesečja 2020., čime se dobiva uvid u ključna kretanja u digitalnom gospodarstvu i društvu tijekom prve godine pandemije bolesti COVID-19. No učinak bolesti COVID-19 na upotrebu i pružanje digitalnih usluga te rezultati politika koje se otad provode nisu obuhvaćeni podacima te će biti vidljiviji u izdanju za 2022.

Pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije za Hrvatsku

Sve države članice EU-a ostvarile su napredak u području digitalizacije, no ukupna slika u državama članicama neujednačena je. Osim toga, unatoč određenom stupnju konvergencije, jaz između predvodnika na razini EU-a i onih s najslabijim rezultatima u DESI-ju i dalje je velik. Unatoč ostvarenim poboljšanjima, sve države članice morat će koordinirano djelovati kako bi se ispunili ciljevi za 2030. zacrtani u digitalnom desetljeću Europe.

DESI za 2021. usklađen je s velikim inicijativama politike, uključujući Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće, u kojem se iznose ambicije Europe u pogledu digitalizacije te vizija digitalne transformacije i konkretni ciljevi za 2030. u četiri glavne točke: vještine, infrastruktura, digitalna transformacija poslovanja i digitalizacija javnih usluga.

U programu politike Put u digitalno desetljeće, predstavljenom u rujnu 2021., utvrđuje se novi oblik upravljanja s državama članicama putem mehanizma godišnje suradnje između institucija EU-a i država članica kojim se želi zajamčiti zajedničko ostvarivanje ambicija. „Putem u digitalno desetljeće” određuje se da se ciljevi digitalnog desetljeća prate pomoću DESI-ja te su zato pokazatelji DESI-ja sada strukturirani oko četiri glavne točke Digitalnog kompasa.

Države članice EU-a obvezale su se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) uložiti najmanje 20 % svojih nacionalnih sredstava iz Plana za oporavak i otpornost u digitalizaciju. Zasad su sve države članice ostvarile ili uvelike premašile taj cilj. Izvješća o DESI-ju po zemljama sadržavaju sažet pregled digitalnih ulaganja i reformi u planovima za oporavak i otpornost za 22 plana koja je Vijeće već donijelo.

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije za 2021. (europa.eu)


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: