Direktiva o minimalnoj plaći

Cilj je promicanje kolektivnog pregovaranja u članicama

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 30. listopada 2020. – Europska komisija predložila je danas Direktivu koja bi radnike, gdje god u EU bili zaposleni, zaštitila instrumentom primjerene minimalne plaće, a kolektivno pregovaranje o plaćama trebalo bi biti zlatni standard u svim državama članicama.

Direktiva bi bila okvir za minimalne plaće uz potpuno poštovanje nacionalnih nadležnosti i tradicija: Minimalne plaće postoje u svim državama članicama EU-a. U 21 državi članici je minimalna plaća zakonski propisana, dok se u njih šest (Danska, Italija, Cipar, Austrija, Finska i Švedska) uređuje isključivo kolektivnim ugovorima. Međutim, u većini su država članica minimalne plaće nedovoljne i – ili na njih pravo ne ostvaruju svi radnici.

Cilj prijedloga Komisije je promicanje kolektivnog pregovaranja u svim državama članicama.

Predloženom se direktivom uspostavlja okvir za postizanje minimalnog standarda u području plaća i poštuju nadležnosti država članica te autonomija i sloboda ugovaranja socijalnih partnera. Države članice se pritom ne obvezuje na uvođenje zakonskih minimalnih plaća niti se Direktivom utvrđuje jedinstvena razina minimalne plaće.

Prijedlogom se predviđa i bolja provedba i praćenje zaštite koja se minimalnom plaćom ostvaruje u svakoj zemlji – države članice Komisiji trebaju godišnje slati podatke o zaštiti koja se ostvaruje minimalnom plaćom.

Više pojedinosti


 

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: