Dugoročna vizija za ruralna područja

Ruralni pakt i Akcijski plan

0 Flares 0 Flares ×
Akcijski plan za ruralna područja poticati će održiv, kohezivan i integrirani ruralni razvoj. Foto: Gary Barnes / Pexels

6. srpnja 2021. – Europska komisija predstavila je dugoročnu viziju za ruralna područja EU-a. Riječ je o dokumentu koji se temelji na opsežnim savjetovanjima s građanima i drugim dionicima iz ruralnih područja, a u okviru nje predložen je Ruralni pakt i Akcijski plan za ruralna područja.

Novi Ruralni pakt uključit će aktere na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju podupiranja zajedničkih ciljeva vizije, poticanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i odgovora na zajedničke težnje ruralnih zajednica.

Akcijski plan za ruralna područja poticati će održiv, kohezivan i integrirani ruralni razvoj. Za potporu provedbi akcijskog plana od posebne važnosti bit će zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i kohezijska politika, koje će biti popraćene čitavim nizom politika iz drugih područja.

U viziji i akcijskom planu utvrđena su četiri područja djelovanja, poduprta vodećim inicijativama, kako bi ruralna područja postala:

jača: tu je u fokusu jačanje ruralnih zajednica, poboljšanje dostupnosti usluga i olakšavanje socijalnih inovacija

povezana: pritom se radi o poboljšanju povezivosti i u prometnom i u digitalnom smislu

otporna: očuvanje prirodnih resursa i ozelenjivanje poljoprivrednih djelatnosti u cilju borbe protiv klimatskih promjena uz istovremeno osiguravanje socijalne otpornosti putem ponude pristupa kvalitetnom obrazovanju i raznolikim mogućnostima zapošljavanja

prosperitetna: diversifikacija gospodarskih aktivnosti i povećanje dodane vrijednosti u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenim djelatnostima te u seoskom turizmu.

Komisija će podupirati i pratiti provedbu EU-ova Akcijskog plana za ruralna područja te ga redovito ažurirati kako bi ostao relevantan. Također će nastaviti surađivati s državama članicama i dionicima iz ruralnih područja radi održavanja kontinuiranog dijaloga o ruralnim pitanjima.

Nadalje, uvest će se mehanizam „ruralnog testiranja” kojim će se politike EU-a preispitivati iz ruralne perspektive. Cilj je utvrđivanje i uzimanje u obzir potencijalnih učinaka i implikacija Komisijinih političkih inicijativa na radna mjesta, gospodarski rast i održivi razvoj u ruralnim područjima.

Konačno, u okviru Komisije uspostavit će se ruralni opservatorij radi daljnjeg poboljšanja prikupljanja i analize podataka o ruralnim područjima, koji će biti temelj za oblikovanje politika ruralnog razvoja i podupirati provedbu Akcijskog plana za ruralna područja.

Više pojedinosti: Dugoročna vizija za ruralna područja


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: