Dvostruko oporezivanje

Analiza ugovora o dvostrukom oporezivanju

0 Flares 0 Flares ×
U Hrvatskoj su trenutno u primjeni 63 sporazuma o dvostrukom oporezivanju.

Dvostruko oporezivanje nastaje kada se na oporezive transakcije više puta plati porez. Ono može biti pravno ili ekonomsko. Pravno je kada ista osoba za isti dohodak dva puta plati porez, a do ekonomskog dolazi kada više sudionika u pojedinoj transakciji plati porez na tu istu transakciju.

Najčešći je primjer ekonomskog dvostrukog oporezivanja kada tvrtka plaća porez na dobit, a potom porez plaćaju i dioničari na dividendu isplaćenu iz te oporezovane dobiti.

Do dvostrukog oporezivanja može doći unutar zemlje, ako različite razine vlasti propišu poreze na isti dohodak ili kapital, ili u međunarodnim odnosima kada su dohodak ili kapital predmet oporezivanja u dvije zemlje.

Naime, često se javlja situacija da jedna zemlja oporezuje dohodak poreznog obveznika po kriteriju njegova nastanka, a druga po kriteriju prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja istog dohotka.

Zbog toga u međunarodnim odnosima postoje sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnose na oporezivanje dohotka, dobiti i imovine, a kojima se definira predmet oporezivanja za državu potpisnicu tog sporazuma.

Kako i pravno i ekonomsko dvostruko oporezivanje smanjuju privlačnost investicija, pa i inozemnih izravnih ulaganja, tako sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kao i navedeni sustavi predstavljaju važno sredstvo za poticanje i zaštitu investitora te stvaranje stabilnog poslovnog okružja. Sporazumi su također sredstvo iskazivanja suradnje, ali i razmjene informacija o poreznim obveznicima radi sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza. Stoga je njihovo značenje znatno šire od same raspodjele naplate poreza.

HGK je pripremila analizu o ugovorima o dvostrukom oporezivanju s naglaskom na SAD, motiviranu činjenicom da Hrvatska još uvijek nije potpisala takav ugovor s najvećim svjetskim gospodarstvom. Sama činjenica da je Hrvatska jedina članica EU i NATO-a koja još nije potpisala ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om predstavlja znatan nedostatak u razvijanju boljih gospodarskih odnosa.

Analiza se bavi i potencijalnim dvostrukim oporezivanjem unutar EU i u Hrvatskoj u kojoj su trenutno u primjeni 63 sporazuma, od kojih su neki naslijeđeni još od bivše države, dok je posljednji, s Vijetnamom, u primjeni od srpnja ove godine.

Više pojedinosti o dvostrukom oporezivanju pročitajte u analizi koju možete preuzeti s ove poveznice.

Video s komentarom pomoćnika direktora Sektora za međunarodne poslove i EU HGK Marka Babića možete preuzeti OVDJE.

Izvor: HGK

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: