Dvoznamenkast rast

Financijski rezultati Asseca SEE u trećemu tromjesečju 2019.

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, Varšava, 8. studenog 2019.  Grupa Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) objavila je financijske rezultate za treće tromjesečje 2019. godine koji su ponovno bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zahvaljujući organskome rastu i preuzimanjima.

Prihodi od prodaje Grupe Asseco SEE u trećemu tromjesečju 2019. godine iznosili su 52,7 milijuna eura, što je porast od 17,3 milijuna (49%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Operativna dobit Grupe ASEE u trećemu tromjesečju 2019. godine iznosila je 6,9 milijuna eura, što je porast od 57% (porast od 2,5 milijuna eura) u odnosu na treće tromjesečje prethodne godine.

EBITDA je dosegla 11 milijuna eura, što je porast od 55% (3,9 milijuna eura) dok je neto dobit iznosila 5,8 milijuna eura, što je porast od 36% (1,5 milijuna eura) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kompanija je najavila vrijednost ugovorenih usluga za četvrto tromjesečje 2019. godine u iznosu od 49,9 milijuna eura, što je porast od 45% u odnosu na četvrto tromjesečje 2018. godine, odnosno u iznosu od 33,7 milijuna eura prema Marži 1, što je također porast od 45%.

– Treće tromjesečje 2019. godine bilo je iznimno dobro za Grupu Asseco SEE. Vrlo dobro poslovanje proizašlo je iz povećanja opsega i poboljšanja učinkovitosti u poslovnim jedinicama Payment i Bankarstvo, kao i konsolidacije novih kompanija. Kompaniji Necomplus, preuzetoj na početku ove godine, u trećemu su se tromjesečju pridružili Bassilichi, B Services i Sonet koji djeluju u Češkoj i Slovačkoj, čime se poslovanje proširilo na nova tržišta, i Mobven u Turskoj, zahvaljujući kojem smo povećali našu stručnost u području mobilnih plaćanja. Također sam zadovoljan većim brojem transakcija u odnosu na prethodnu godinu koje je obradila naša nezavisna mreža bankomata MoneyGet, vrlo dobrom izvedbom poslovne jedinice e-Trgovine i kontinuiranog velikog interesa za rješenja za digitalno bankarstvo u regiji – komentirao je Piotr Jeleński, predsjednik Uprave Asseca South Eastern Europe S.A.

Rezultati poslovnih jedinica za treće tromjesečje 2019. godine

Najveći rast prihoda od prodaje Grupe ASEE, čak 78% (9,9 milijuna eura), zabilježila je poslovna jedinica Payment u kojoj su prihodi od prodaje dosegli 22,7 milijuna eura. Najveći je rast ostvaren u poslovnim jedinicama usluga povezanih s POS-ovima i bankomatima. Rast od prodaje također je zabilježen u poslovnim jedinicama e-Trgovine i Processing. Operativna dobit poslovne jedinice Payment udvostručila se i iznosila je 3,8 milijuna eura, što je rast od 1,9 milijuna eura.

Prihodi od prodaje poslovne jedinice Bankarstva dosegli su 10,2 milijuna eura, što je porast od 12% (1,1 milijuna eura) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast prihoda od prodaje zabilježen je u poslovnim jedinicama Core banking i ostalim jedinicama programske podrške. Prihodi od prodaje mobilnih rješenja također su porasli. Operativna dobit poslovne jedinice Bankarstva u trećem tromjesečju 2019. godine iznosila je 2,0 milijuna, što je porast od 41%
(odnosno porast od 0,6 milijuna eura).

Prihod od prodaje poslovne jedinice Sistem integracija u trećemu tromjesečju 2019. godine iznosili su 19,8 milijuna eura, što je porast od 46% (6,3 milijuna eura) u odnosu na prihode od prodaje u trećemu tromjesečju 2018. godine. Veći prihodi od prodaje zabilježeni su u poslovnim jedinicama Third party kao i vlastitih rješenja. Operativna dobit poslovne jedinice Sistem integracija dosegla je 1,1 milijuna eura i bila je slična operativnoj dobiti u odgovarajućem razdoblju prethodne godine.

Više pojedinosti: https://see.asseco.com

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: