Ekonomska vrijednost svemira

Vrijednost svemira mogla bi se izračunati tako da se zbroji ukupna vrijednost svih planeta s civilizacijom

0 Flares 0 Flares ×

Vrijednost svemira mogla bi se izračunati tako da se zbroji ukupna vrijednost svih planeta s civilizacijom, primjerice, u jednom kubičnom mega-parseku. 

Međutim, svemir je (bar koliko smo do sada uočili) beskonačno velik. Što znači da bi i njegova ekonomska vrijednost bila beskonačno velika. No, beskonačnost je teško predočiti. Pa tu moramo sebi malo pomoći.

Recimo da nas zanima kolika je ekonomska vrijednost nama vidljivog svemira i to tako da pretpostavimo da u svakoj vidljivoj galaktici postoji bar jedna inteligentna vrsta koja je razvila civilizaciju poput naše.

Paušalna procjena kaže da u vidljivom svemiru ima 100 milijardi galaktika – a među njima nema puno onih u kojima živi i radi bar jedna vrsta s koliko-toliko razvijenom tehnološkom civilizacijom.

Sad, u tu formulu ubacimo iznos od 600 bilijuna dolara, na koliko je Richard A. Posner (u svojoj knjizi Catastrophe: Risk and Response), procijenio sadašnju ekonomsku vrijednost planeta Zemlja. Pomnožimo broj galaktika s tih 600 bilijuna dolara i dobivamo ekonomsku vrijednost bar onog vidljivog svemira: 60 septilijuna

Ovu priču detaljno je razradio John Carlos Baez, na izvrsnom blogu Azimuth Projecta.

___

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: