EU projekti u pitanju

HUP: Nedostatna likvidnost otežava provedbu EU projekata

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 14. svibnja 2020. – Velik broj korisnika EU potpora iz Europskog socijalnog fonda posljednjih dana zaprima obavijesti kojima ih se, bez objašnjenja, obavještava da će im sredstava koja su im ranije već odobrena u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) u velikoj mjeri biti uskraćena prilikom isplate.

To ne znači samo da će projekti stati već i da bi u slučaju ako ne provedu aktivnosti i ugovorene rezultate projekta, korisnici morati vratiti sav novac koji su ranije kroz projekt potrošili. Ovakva neplanirana izmjena Ugovora korisnika stavlja u izrazito nepovoljni položaj, narušavajući likvidnost, a ne dijeleći odgovornost za rezultate i rokove.

U obavijesti se navodi kako je slijedom dopisa Ministarstva (PT1), Posredničko tijelo razine 2 (PT2) izradilo ispravak odobrenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) koji se mijenja „samo“ u dijelu vezanom za isplatu odobrenog iznosa.

Može se razumjeti namjera države da skupu medicinsku i zaštitnu opremu iz inozemstva plaća sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, ali država mora voditi računa o obavezi prema svim projektima u provedbi, tj. njihovim korisnicima koji će se, ukoliko se ovakva praksa nastavi, naći u problemima likvidnosti i nemogućnosti završetka projekta.

Zahtjevi za nadoknadom sredstava se, uz kvartalna izvješća, svaka tri mjeseca šalju Posredničkom tijelu razine 2 na provjeru i odobrenje troškova koji su nastali prilikom provedbe projekta. Obzirom na iznimno velik broj različitih institucija koje sudjeluju u upravljanju sredstvima europskih fondova, u ovome se tekstu te institucije navode pod njihovim „europskim“ kraticama (PT1, PT2 i sl.), a u stvarnosti se tu radi o Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Agenciji za strukovni odgoj i obrazovanje, Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske i tako redom.

Valja napomenuti kako u obavijesti gore spomenutih tijela stoji kako će se dio već odobrenih sredstava prilikom isplate umanjiti za dio predujma s početka provedbe projekta.

Projekti financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda u velikoj se mjeri financiraju 100% intenzitetom što znači da korisnici tih sredstava ne budžetiraju svoju participaciju u projektima.

To je posebno bitno kada se uzme u obzir da se tim sredstvima financira unaprjeđenje rada u dječjim vrtićima, rad sa socijalno ugroženim skupinama, osobama s invaliditetom, marginaliziranim skupinama, dugotrajno nezaposlenim ženama, učilištima za osposobljavanje mladih i odraslih, te rad svih ostalih dionika civilnoga društva, ali i ostalih institucija kojima europska sredstva trebaju biti katalizator uspjeha i generator stvaranja novih radnih mjesta i dodane vrijednosti.

Predujam kod ESF projekata iznosi 40%, a treba korisniku osigurati likvidnost za projektne aktivnosti jer ih sam ne bi mogao financirati. Kada bi isplate predujma i kasnije zahtjeva za nadoknadu sredstava bile u propisanim rokovima, ove izmjene ne bi stvarale veće poteškoće. No, kako u praksi isplate kod ESF projekata kasne i preko pola godine, neplanirana umanjenja isplata mogla bi ugasiti mnoge projekte.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: