Forum o upravljanju Internetom

Kibernetička sigurnost i demokracija / Autorska prava u digitalno doba

0 Flares 0 Flares ×
Publika je svojim sudjelovanjem donijela Forumu dodatnu dinamičnost i interaktivnost.

Četvrti hrvatski Forum o upravljanju Internetom održan je u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Nakon uvodnog govora predstavnika domaćina načelnika Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i člana Organizacijskog odbora CRO-IGF-a Kreše Antonovića i voditelja ovogodišnjeg CRO-IGF-a Kristijana Zimmera iz Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet – HrOpen, uslijedile su dvije panel-diskusije, “Otpornost demokracije na kibernetičke napade” i “Reforma europskog zakonodavstva o autorskim pravima”.

Na panel-diskusiji “Otpornost demokracije na kibernetičke napade” sudjelovali su doc. dr. sc. Stjepan Groš (FER), Tomislav Štivojević (CARNET), Jelena Tešija (GONG), Lucijan Carić (DefenseCode), Damir Sušanj (HAKOM) a moderirao ju je doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi (Oru). Na panelu se govorilo o problematici otpornosti demokratskih sustava EU na kibernetičke napade, prvenstveno na izbornu infrastrukturu i javni sektor, o potrebi povećanja transparenstnosti političkih kampanja te o transponiranju direktive NIS u nacionalne zakonodavne okvire država članica EU.

Govorilo se o predloženoj reformi autorskog prava u EU koja izaziva brojne oprečne stavove.

Na drugoj panel-diskusiji pod nazivom “Reforma europskog zakonskog okvira o autorskim pravima” sudjelovali su Leina Meštrović (Digital DemoCroatia), izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Pravni fakultet), Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici), Vlaho Hrdalo (Udruga za blockchain i kriptovalute) a moderirao ju je doc. dr. sc. Tihomir Katulić (Pravni fakultet). Govorilo se o predloženoj reformi autorskog prava u EU koja izaziva brojne oprečne stavove.

Njeni pobornici naglašavaju ciljeve poput boljeg pristupa online sadržajima, većoj mogućnosti korištenja materijala zaštićenog autorskim pravom u obrazovanju, istraživanju i kulturi, te funkcionalnijim tržištem materijala zaštićenog autorskim pravom.

Protivnici naglašavaju da se radi o do sada najvećem napadu na slobodu Interneta, o uvođenju štetnih i potencijalno diskriminirajućih automatiziranih “upload filtara”, o takozvanom “porezu na linkove” koje bi građanima otežalo dijeljenje sadržaja na društvenim i poslovnim mrežama i naglašavaju iznimne teškoće u stvarnoj primjeni ovakvih tehnologija, koje bi stvorile cenzurirani Internet ograničenih sloboda. Ono s čim su se svi panelisti barem djelomično složili je da je direktiva reakcija na trenutno relativno loše stanje po pitanju zaštite prava autora i to zakašnjela te da se očekivala veća kreativnost i vizionarstvo EU-a u rješavanju ovog pitanja.

Više pojedinosti: http://www.carnet.hr/cro_igf/2018

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: