Globalno građevinarstvo raslo pet posto

Godišnje izvješće tvrtke Deloitte

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 23. srpnja 2020.  – Prema najnovijem Deloitteovom godišnjem izvješću Globalne građevinske sile, stotinu najvećih građevinskih društava u svijetu ostvarilo je prihode od preko 1,46 bilijuna (1462 milijarde) američkih dolara u 2019. godini, što je porast od pet % u odnosu na godinu dana ranije. U izvješću se analizira građevinski sektor na svjetskoj razini te ispituju strategije i rezultati najuspješnijih građevinskih društava u 2019.

Podaci u navedenom izvješću ne obuhvaćaju učinak pandemije virusa COVID-19 na financijske rezultate, a tijekom ove godine globalni građevinski sektor očekuje skroman rast.

Kineska tvrtke i dalje su najzastupljenija među 100 najuspješnijih građevinskih društava, s obzirom na prihode. Konkretno, prihodi kineskih građevinskih društava čine 44% ukupnih prihoda.

Ostali azijski igrači, osobito iz Japana i Južne Koreje, kao i društva iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Španjolske, isto su znatno zastupljeni među najuspješnijim građevinskim društvima.

Japan ima najveći broj trgovačkih društava među 100 najuspješnijih, odnosno njih 15, slijedi SAD sa 13, Kina sa 12 i Ujedinjeno Kraljevstvo sa 11.

Razlog prevlasti kineskih trgovačkih društava je veličina kineskog građevinskog tržišta, s obzirom na to da su prihodi od prodaje na inozemnom tržištu azijskih društava niži od prihoda od prodaje na inozemnom tržištu ostatka najuspješnijih društava u smislu udjela u ukupnim prihodima od prodaje. Međutim, kineska i korejska društva preuzimanjima su povećala svoju prisutnost ne samo na azijskom tržištu, već i na tržištima Europe te Sjeverne i Južne Amerike.

Europska građevinska društva i dalje su igrači prisutni na najvećem broju inozemnih tržišta. Kad je riječ o tržišnoj kapitalizaciji, europska društva imaju najveći tržišni udio među 100 najuspješnijih (37 %), slijede ih kineska (18 %), američka (16 %) i japanska građevinska društva.

Financijski rezultati najuspješnijih građevinskih društava bili su neujednačeni u 2019. Među 100 najuspješnijih, više od polovice društava zabilježilo je porast prihoda od prodaje, a 10 ih je ostvarilo dvoznamenkasti rast. S druge strane, 13 je društava zabilježilo pad prihoda veći od 10 %.

Pandemija možda ubrzava način na koji građevinski sektor pristupa uporabi novih industrijskih i digitalnih tehnologija. Napredna područja kao što su umjetna inteligencija i analitika imaju potencijal za ostvarenje znatne vrijednosti u sektoru građevine, no vrlo je malo društava u stanju proširiti njihovu uporabu izvan konkretnih pilot projekata.


Hrvatska
U kontekstu Hrvatske, broj izdanih građevinskih dozvola u 2019. u odnosu na 2018. porastao je za pet posto, dok se u prvih pet mjeseci 2020. godine broj izdanih dozvola smanjio za 17 % – primarno kao utjecaj pandemije virusa COVID-19 i povezanih ograničenja u promatranom vremenskom razdoblju. Utjecaj potresa u Zagrebu je kvantificiran s 86 milijardi kuna, dok je ukupna vrijednost građevinskih radova izvedenih tijekom 2019. iznosila 18 milijardi kuna, iz čega je evidentno da će potražnja za građevinskim radovima biti značajno povećana u sljedećim godinama.


Pogled u budućnost
Trenutačna procjena rasta građevinskog sektora u 2020. smanjena je na 0,5 %, no taj će se postotak razlikovati među regijama. U državama u razvoju očekuje se pad od 2 % prije porasta od 5 % u 2021. Razvijena će gospodarstva vjerojatno zabilježiti pad od 1,5 % u 2020., nakon čega će uslijediti povećanje od 2 % u 2021.


Analiza sektorskih kretanja
Premda se građevinski sektor smatra tradicionalnim sektorom s jednom od najnižih stopa povećanja produktivnosti u posljednjih 30 godina, pojavilo se nekoliko ključnih trendova koji će biti presudni za budućnost sektora:

*Inovacija: Digitalizacija, napredna analitika, umjetna inteligencija, proširena i virtualna stvarnost te 3D ispis mogu proizvesti vrijednost, no uspjeh zahtijeva razvoj strategije i kulture organizacije kako bi se u potpunosti iskoristile navedene tehnologije.

*Procesi i poslovanje: Za izvođače je ključna proaktivnost u upravljanju procesima i poslovanjem te „industrijalizacija” građevinske djelatnosti kako bi preživjeli u iznimno konkurentnom okruženju.

*Građevinski materijali: Novi građevinski materijali kao što su samozacjeljujući beton, aerogelovi i nanomaterijali mogu znatno utjecati na građevinske troškove te kvalitetu i održivost imovine.

*Poslovanje na inozemnom tržištu: Poduzeća koja mogu prilagoditi svoje lokalne poslovne modele novim tržištima i okruženjima vrlo vjerojatno će izaći kao pobjednici.

*Usklađenost praksi, propisi i transparentnost: Potrebno je hitno povećati usklađenost praksi unutar industrije, preoblikovati način ugovaranja radova i propise te povećati transparentnost u cijelom sektoru.

*Održivost: Održivost je važan zahtjev i poduzeća moraju biti u stanju uvesti poboljšanja na troškovno učinkovit način.


VIŠE POJEDINOSTI


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: