Honorari – djelo, autorsko djelo i umjetničko djelo

0 Flares 0 Flares ×

U situacijama kada poduzetnici angažiraju vanjske suradnike da za njih obave određeno djelo, a da istovremeno nisu zaposlenici tog poduzetnika, naknada se obračunava i isplaćuje kao honorar, tj. drugi dohodak. Na često pitanje što je to ‘prvi’, a što ‘drugi’ dohodak, kolokvijalno prvi je plaća (nesamostalni rad), dok sve što je samostalni rad / djelo je drugi dohodak.

Bitna razlika između honorara (drugog dohotka) i rada, jest ta da honorarac samostalno treba obaviti određeno djelo, te da to ne bi smjelo imati karakter trajnog rada. Ukoliko se kontinuirano angažira honorarca tada se to može okarakterizirati kao rad, te se ne bi mogao obračunavati ugovor o djelu. Primjerice, ako netko svaki dan dolazi u računovodstveni ured i obavlja knjiženja dokumentacije u prostoru poduzetnika s njegovim sredstvima i to trajno obavlja, tada bi se moglo posumnjati da se ipak radi o radu, a ne o djelu. Primjer za djelo bi bio da računovodstveni ured angažira za vrijeme izrade godišnjih financijskih izvještaja određenu osobu koja će samostalno temeljem analitičkih evidencija sastaviti poreznu prijavu i sve ostale prateće izvještaje. Taj odnos ima karakter djela jer je rezultat ugovora djelo (financijski izvještaji), te se navedeno obavlja samostalno i u rasporedu kako odgovara toj osobi koja priprema djelo, a u zadanom roku. Primjećujete li razliku?

U pravilu se na ugovor o djelu mogu ugovori sljedeće aktivnosti: djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka, članova nadzornih odbora, skupština, povjerenstava i slično.

S druge pak strane postoje tzv. autorski honorari, koji se isplaćuju za autorska djela sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim djelatnostima. Autorska djela su originalna, duhovna (intelektualna) ostvarenja iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja, koje ima individualni karakter i koje je na neki način izraženo. Autorska djela su osobito: jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovnih umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,    fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnom fotografskom, audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju), kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice i dr. Primjerice, poduzetnik angažira određenog IT stručnjaka da složi računalni program za izradu godišnjih financijskih izvještaja. U prethodnom primjeru kada poduzetnik angažira osobu za izradu godišnjih financijskih izvještaja nikako se ne može raditi o originalnom autorskom djelu, jer su godišnji financijski izvještaji propisani zakonom i nemaju nikakvu slobodu kojom bi osoba koja ih izrađuje dala svoju originalnost :). Izrada pak računalnog programa zahtjeva određenu autonomiju i predstavlja originalan program stoga bi se mogla okarakterizirati kao autorsko djelo.

Za taj isti računalni program, poduzetnik angažira osobu koja će složiti ime i logotip. Osoba dostavlja i potvrdu nadležne udruge ili agencije (na pr. Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika) iz koje se vidi da profesionalno obavlja samostalnu umjetničku djelatnost.

A koliko to sve košta u poreznom smislu i u smislu doprinosa?

Najskuplja varijanta je zapravo ugovor o djelu, jer za 100 Kn neto honorara potrebno je još 103,90 Kn za poreze i doprinose (!) osim ako je osoba umirovljenik, tada je potrebno dodatnih 41,84 Kn za poreze (doprinosi se od 2009.g. ne obračunavaju za umirovljenike u primjeru honorara).

Ukoliko se pak radi o autorskom djelu, tada je za 100 kn neto honorara potrebno angažirati 26,02 Kn za poreze (doprinosi se ne obračunavaju za autorsko djelo).

Za umjetnička djela je za 100 kn neto honorara potrebno angažirati dodatnih 15,31 Kn za poreze (također se ne obračunavaju doprinosi za autorsko djelo).

Pripremili smo za vas model (Excel datoteka) u kojem si samostalno možete izračunati visinu honorara (pazite samo model nije zaštićen stoga nemojte ‘pregaziti’ formule 🙂 ), a u nastavku pročitajte više.

U modelu popunjavate samo žuta polja. Upisom riječi DA ili NE određujete da li je vaša osoba honorarac ‘umirovljenik’, te da li se radi o ‘autorskom’ djelu. U bruto iznos unesite bruto iznos iz ugovora o djelu, te stopu prireza. Ukoliko se radi o umjetničkom djelu (osoba vam treba dostaviti prethodno spomenutu potvrdu da je samostalni umjetnik), tada trebate odabrati DA kod polja umjetnik ali i kod polja autorski stavite oznaku DA, jer se za samostalne umjetnike pribrajaju obje porezne olakšice.

Ne zaboravite da kod obračuna ugovora o djelu i isplate na isti je dan isplate potrebno i predati JOPPD obrazac u poreznu upravu. Također treba napomenuti da se honorari uvijek isplaćuju na žiro-račun (-31xxxx), za razliku od plaće koja se isplaćuje na tekući račun (-32xxxx).

Imate li pitanje vezano uz ovu tematiku? Predlažemo da ga postavite na forumu Financije!

8 thoughts on “Honorari – djelo, autorsko djelo i umjetničko djelo

 1. Postovana,

  Nigdje na internetu ne nalazim konkretan odgovor na ovo vrlo jednostavno pitanje: da li kao obrtnica u pausalu smijem sklapati ugovore o djelu i ugovore o djelu s redovitim studentima? Sigurna sam da se ono sto zelim ugovoriti kvalificira kao djelo samo zelim biti sigurna da li je to dopusteno i da li ima kakvih ogranicenja?

  Hvala, LP.

  Lea.

  1. Poštovana Lea,
   Ne vidim zapreke da sklapate ugovore o djelu, osim što je to najskuplja varijanta u smislu oporezivanja i doprinosa (100% na neto iznos). Možda ste mislili na studentske ugovore sa studentima (na njih je obveza nešto manja od 18%) no vodite računa o godišnjem maksimalnom iznosu kojeg studenti smiju primiti kako ne bi premašili iznos po kojem im se primici tretiraju kao oporezivi dohodak.

 2. Poštovana,

  budući da imam namjeru uz stalno zaposlenje raditi honorarno kao energetski certifikator (fizička osoba koja posluje s fizičkim i pravnim osobama), zanima me na koji način posluju honorarci po ugovoru o djelu – kako se izdaje račun (plaćanje na žiro račun), te kako se regulira plaćanje doprinosa i poreza?

  Hvala

  1. Poštovana Marija,
   Ukoliko biste obavljali uz stalno zaposlenje i posao certifikatora na ugovor o djelu, vodite računa da je to najskuplja varijanta o čemu sam već pisala. Znači na 100 Kn neto, plaćate poreze i doprinose od još 100 Kn. Obveznik isplate tih poreza i doprinosa je isplatitelj honorara, dakle vi ćete na žiro-račun dobiti neto iznos. Također je bitno da vam godišnji primici po navedenoj osnovi ne prijeđu 230.000 Kn jer tada postajete i obveznik PDVa. Račun se ne izdaje po navedenoj osnovi, osim ako uđete u PDV sustav, nego se prava i obveze reguliraju ugovorom te eventualno zapisnikom o primopredaji, ovisno kakva vrsta djela je dogovorena.
   Sretno!

 3. Poštovana,

  U stalnom radnom odnosu sam, te bi počela fotografirati ( školovani fotograf ) vjenčanja. U tom slučaju bi sa potencijalnim strankama sklapala Autorski honorar/ djelo. Ono što me zanima, dali u mom slučaju dodatnog prihoda, osim obveze plaćanja poreza i prireza moram uplaćivati i za doprinose ?

 4. Poštovana

  Trenutno sam nezaposlen, prijavljen sam na zavodu za zapošljavanje. Inače se, amaterski, bavim glazbom i dugogodišnji sam član jednog Kulturno-umjetničkog društva sa kojim bi trebao početi surađivati kao glazbeni voditelj. Zanima me dali postoji i koji bi bio nabolji, najjeftiniji način za to društvo da mi isplačuje određenu naknadu za tu suradnju, da se i njima to isplati? Kakav ugovor bih mogao sklopiti sa njima?

  Hvala unaprije, lijep pozdrav!!!!

 5. Poštovani,
  Mi smo neprofitabilna udruga koja ima uvjete vođenja jednostavnog knjigovodstva. Između ostaloga, organiziramo glazbeno natjecanje za učenike i studente glazbe svake godine. Popratni sadržaji natjecanja su i koncerti koje održavaju učenici/studenti. Njima bismo htjeli isplatiti honorare/naknade za to, pa nas zanima koja bi opcija bila najbolja i jesmo li obvezni platiti porez za takvu isplatu?

  Hvala unaprijed i lijepi pozdrav!

 6. Pozdrav,

  mene zanima slijedeće: koja je razlika između autorskog djela i umjetničkog djela?

  U članku je navedeno da se na 100 kn neto iznosa kod autorskog djela plaća 26,02 kn poreza, dok se kod umjetničkog djela plaća 15,31 kn poreza. S druge strane, navedeno je da pod autorska djela spadaju djela iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja (jezična, književna, glazbena, dramska, slikarska, kiparska, arhitektonska, fotografska…) sve su to autorska djela, a za umjetnička djela nije navedeno ništa. Mene zanima što spada u to?

  Unaprijed hvala na odgovoru

Comments are closed.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: