Hrvatska dostavila plan za oporavak i otpornost

Bespovratna sredstva u iznosu od 6,4 milijardi eura.

0 Flares 0 Flares ×

15. svibnja 2021. – Europska komisija zaprimila službeni plan Hrvatske za oporavak i otpornost, kojim su utvrđene reforme i projekti javnih ulaganja koje naša zemlja planira provesti uz potporu Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF).

RRF je ključna sastavnica instrumenta NextGenerationEU, plana EU-a za jaču Uniju nakon pandemije bolesti COVID-19. Njime će se osigurati do 672,5 milijardi eura za potporu ulaganjima i reformama (u cijenama iz 2018.). Taj iznos podijeljen je na bespovratna sredstva u vrijednosti od ukupno 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura u zajmovima. RRF će imati ključnu ulogu u nastojanjima da Europa izađe iz krize snažnija te da se osiguraju zelena i digitalna tranzicija.

Hrvatska je u okviru RRF-a zatražila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 6,4 milijardi eura.

Hrvatski plan temelji se na pet komponenti koje uključuju zeleno i digitalno gospodarstvo, javnu upravu i pravosuđe, obrazovanje, znanost i istraživanja, tržište rada i socijalnu zaštitu te zdravstvenu skrb. Uključuje i inicijativu za obnovu zgrada, kao i mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, obrazovanja, istraživanja i razvoja, energetske učinkovitosti zgrada, prometa bez emisija i razvoja obnovljivih izvora energije. Projektima u planu obuhvaćeno je cijelo trajanje RRF-a do 2026. Planom se predlažu projekti u svih sedam najvažnijih europskih područja.

Komisija će u sljedeća dva mjeseca ocijeniti plan na temelju jedanaest kriterija utvrđenih u Uredbi te će njegov sadržaj pretvoriti u pravno obvezujuće akte. Preispitati će se pridonosi li plan djelotvornom rješavanju svih ili znatnog dijela izazova utvrđenih u relevantnim preporukama po državama članicama izdanima u okviru europskog semestra. Komisija će ocijeniti i je li u planu najmanje 37 % rashoda namijenjeno ulaganjima i reformama kojima se podupiru klimatski ciljevi, a 20 % digitalnoj tranziciji.

Ako Vijeće odobri plan, Hrvatskoj će se omogućiti isplata 13 % pretfinanciranja od ukupno zatraženih sredstava. No prije toga na snagu treba stupiti Odluka o vlastitim sredstvima, koju moraju odobriti sve države članice.

Komisija je primila ukupno 17 planova za oporavak i otpornost od Belgije, Danske, Njemačke, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Austrije, Poljske, Portugala, Slovenije i Slovačke. Komisija će i dalje intenzivno surađivati s ostalim državama članicama kako bi im pomogla u izradi visokokvalitetnih planova.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: