Hrvatska M+ Grupa preuzela njemački Invitel Group

Posluju na 35 lokacija od Hannovera do Istanbula

0 Flares 0 Flares ×

21. prosinca 2021. – Hrvatska kompanija M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d. – ZSE:MRUL) preuzela je većinski udio u njemačkoj kompaniji Invitel GmBH i njenim ovisnim društvima. Time je M+ Grupa proširila lokacije svog poslovanja na geografsko područje od Hannovera do Istanbula.

Predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat. Foto: Samir Cerić Kovačević

S novom akvizicijom, M+ Grupa potvrđuje svoju poziciju vodećeg nezavisnog pružatelja BPTO (Business Process and Technology Outsourcing – eksternalizacija poslovnih procesa i tehnologije) usluga s brojem zaposlenih koji sada premašuje deset tisuća. Akvizirana njemačka kompanija Invitel zapošljava oko 1.500 ljudi i godišnje ostvaruje oko 45 milijuna eura prihoda. Ako se gledaju poslovni rezultati za 2020. godinu, M+ Grupa s novom akvizicijom prelazi godišnji prihod od milijardu kuna.

Akvizicijom Invitela M+ Grupa stječe klijente iz novih sektora u kojima do sada nije bila prisutna a to su uglavnom kompanije koje se bave energetikom, obnovljivim izvorima te tehnologijom niskougljične tranzicije i tehnologija pametnih kuća.

Nakon ove akvizicije, M+ Grupa posluje na 35 lokacija diljem Europe i Amerike. U ljeto ove godine M+ Grupa je sekundarnom javnom ponudom dionica prikupila 105 milijuna kuna od institucionalnih ulagača, fizičkih i pravnih osoba. Tom prigodom najavljeno je kako će se prikupljeni kapital, među ostalim, koristiti za rast i akvizicije na razvijenim tržištima.


M+ Grupa je hrvatska kompanija u vlasništvu privatnih ulagača, svih obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj, više dobrovoljnih mirovinskih i privatnih investicijskih fondova te Mid Europa Partnersa, vodećeg investicijskog fonda za ulaganja u središnju i istočnu Europu sa sjedištem u Londonu. Kompanija ima sjedište u Zagrebu, a operativno posluje u deset zemalja. Uz Hrvatsku, tu su još i Njemačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, Rumunjska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Poslovno djeluje na tržištima Europske unije i Sjeverne Amerike. Tijekom proteklih pet godina M+ Grupa je realizirala 15 akvizicija i osigurala diverzificiran portfelj klijenata koje čine tehnološke, energetske, logističke i kompanije za elektroničku trgovinu, kompanije u sektoru robe široke potrošnje, financijske institucije te vodeći europski i svjetski telekomi.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: