HUP-ov prijedlog porezne reforme

Udruga poslodavaca poslala je ministru financija detaljan dokument prijedloga porezne reforme

0 Flares 0 Flares ×

Hrvatska udruga poslodavaca poslala je ministru financija, Zdravku Mariću detaljan dokument prijedloga porezne reforme u kojem je zatraženo snažnije rasterećenje gospodarstva i ukupnog troška rada.

HUP smatra kako treći krug porezne reforme mora prvenstveno poslužiti daljnjem rasterećenju gospodarstva i poduzetništva u našij zemlji, čime bi se utjecalo na stvaranje uvjeta za veće plaće i zadržavanje radne snage.

Postojeći paket zakonskih prijedloga porezne reforme korak je u dobrom smjeru. Ipak, s obzirom na činjenice koje ukazuju na alarmantnu demografsku sliku te nužnost bržeg gospodarskog rasta, potrebno je, drže u HUP-u, napraviti jači iskorak u istom pravcu.

Svjesni kako porezna reforma nije jedini element demografske obnove, a ni gospodarskog rasta, u HUP-u su mišljenja kako bi intenzivnije rasterećenje gospodarstva i snižavanje ukupnog troška rada – čime bi se povećao prostor za podizanje neto plaća – predstavljalo prvi značajniji korak. U tom pogledu, HUP navodi nekoliko ključnih prijedloga:

• smanjenje stope poreza na dobit na 12% za sve poduzetnike

• smanjenje stope poreza na dohodak s 24% na 14%, a s 36% na 30%

• proširenje neoporezivih primitaka koje se mogu isplatiti ili omogućiti radnicima (pravo na topli obrok, uplate za dodatno zdravstveno osiguranje, smještaj radnika)

• povećanje iznosa već neoporezivih primitaka (prigodne nagrade te dnevnice)

• povećanje praga s 3 milijuna kuna na 15 milijuna kuna za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi

• odustajanje od povećanje koeficijenta pri utvrđivanju mjesečne osnovice za obračun doprinosa člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge

• primjena snižene stope PDV-a na dodatne kategorije (bezreceptni lijekovi, prerađevine od svježeg i smrznutog svježeg mesa, mliječni proizvodi, pčelinji proizvodi, ogrjevni proizvodi, novine i tiskovine, javni prijevoz putnika, prva isporuka građevina i renovacija stambenih prostora, luke nautičkog turizma, smještaj i ugostiteljske usluge)

• porezne olakšice građanima za ulaganje u stambeni prostor i njegovo održavanje

• dodatno povećanje porezno priznatog troška upotrebe sredstava za osobni prijevoz na 70%

U pogledu izmjena Zakona o porezu na dohodak svakako je za pozdraviti predloženo povećanje iznosa porezne osnovice za primjenu godišnje porezne stope od 24%, kao i povećanje visine mjesečne porezne osnovice kod predujma poreza na dohodak. U HUP-u smatraju kako će isto doprinijeti povećanju plaća radnika, pogotovo visokoobrazovanih, što će predstavljati dodatni poticaj za zadržavanjem radnika u Hrvatskoj.

HUP smatra kako su potrebne i opsežnije mjere za porezno rasterećenje ukupnog troška plaća zaposlenih. U tom pogledu predložili su ministru Mariću proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova: od priznanja troškova prehrane kao neoporezivog primitka do povećanja neoporezivog iznosa za: regres, božićnice, troškove obrazovanja, stipendije, smještaj radnika i troškova reprezentacije. S ciljem većeg rastrećenja ukupnog troška plaća, HUP je ministru sugerirao i ukidanje stope doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te administrativno rasterećenje uplate doprinosa smanjenjem broja uplatnica.

Što se tiče spornog prijedloga povećanja koeficijenata za obračun doprinosa za članove uprave i izvršne direktore trgovačkih društava, HUP-ov stav je kako treba odustati od takvog prijedloga zbog posljedica na najbrojniju i najranjiviju skupinu poduzetnika te omogućiti mikro i malim poduzetnicima samostalno određivanje vlastite plaće.

U velikoj većini slučajeva, mikro i mali poduzetnici nemaju osiguran izvor prihoda kada počnu sa svojim poslovanjem. Dapače, mnogi nemaju prihode pola godine i dulje, a još više vremena prođe prije nego što se poduzetnici osiguraju povrat uloženih sredstava. Stoga, ovakvo povećanje predstavlja značajno opterećenje za mikro i male poduzetnike koji su u najranjivijoj fazi svog poslovanja. Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća.

Po pitanju Zakona o trošarinama, Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja činjenicu što je Ministarstvo financija prepoznalo potencijal za povećanje konkurentnosti domaćih prijevoznika te stimulaciju zakonite nabave pogonskog goriva najavljujući uvođenje instituta povrata trošarine za dizelsko gorivo.
___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: