HUP želi sudjelovati u izradi Plana otpornosti

I kreativno i radno, u dijalogu sa sindikatima

0 Flares 0 Flares ×

31. ožujak 2021. – Na tematskoj Sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća prezentirana je još jedna verzija nacrta Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a predstavnici HUP-a kažu da im nije prezentirana potpuna verzija tog strateškog dokumenta, u čijoj izradi ta udruga želi aktivno sudjelovati.

Nakon sjednice GSV predstavnici HUP-a održali su sastanak predstavnicima krovne EU poslodavačke udruge, Business Europe, koja predstavlja 40 nacionalnih udruženja u Bruxellesu, na temu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka. Na sastanku su sudjelovali glavni direktor Markus J. Beyrer i glavni ekonomist James Watson, koji su podržali zahtjeve HUP-a.

„Važno je osigurati da EU sredstva iz fonda za oporavak u kratkom vremenu potaknu dodatne privatne investicije i rast produktivnosti, kao i da osiguraju reforme koje će osigurati gospodarski rast i podržati stvaranje novih radnih mjesta, ne samo privremeno već i dugo nakon što sama sredstva budu utrošena.“, izjavio je nakon sastanka g. Beyrer i nastavio: „Unatoč činjenici da su neke članice pokušale sredstvima iz Plana oporavka nadomjestiti redovne proračunske izdatke, što je svakako loš primjer korištenja EU sredstava namijenjenih oporavku i otpornosti, važno je slijediti one dobre primjere suradnje udruga poslodavaca i ministarstava u pripremi Nacionalnog plana oporavka, kao što je slučaj u Bugarskoj.“

HUP i Business Europe dogovorili su novu rundu sastanaka s visokim predstavnicima Europske komisije, kako bi ukazali na specifičnosti hrvatskog poslovnog i investicijskog okruženja te nastojali stvoriti što povoljniji pregovarački okvir.

Predstavnici granskih udruga HUP-a i koordinatori pripremili su posljednjih mjeseci gotove prijedloge projekata, svrstane u osam investicijskih prioriteta, koji su trebali biti predstavljeni na sastancima koje je Vlada u nekoliko navrata odgađala.

HUP očekuje da će dobiti priliku analizirati dokument kojeg će Vlada predstaviti, nego i u partnerskom dijalogu sa sindikatima sudjelovati u procesu njegove daljnje izrade, s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg Plana oporavka koji će naše društvo izvući iz krize i učiniti ga otpornijim i jačim za sve buduće izazove.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: