Izvještavanje o održivosti

Tri četvrtine tvrtki izrađuje izvještaje o održivosti

0 Flares 0 Flares ×

Prema novoj PwC-ovoj studiji, gotovo tri četvrtine organizacija (72 %) spominje globalne ciljeve održivog razvoja u svojim godišnjim korporativnim izvještajima ili izvještajima o održivosti, što predstavlja porast od 10 % u odnosu na prošlu godinu. Međutim, konkretne mjere i integracija i dalje su nedostižni za brojne organizacije jer je mnogima teško kvalificirati aktivnosti koje su izvan okvira poslovanja kao uobičajene aktivnosti.

PwC-ovo istraživanje Od obećanja do ispunjenja ispituje korporativno izvještavanje i izvještavanje o održivosti više od 700 kotiranih tvrtki u 21 državi i šest sektora, kako bi se testirala integracija ciljeva održivog razvoja u poslovnu strategiju, planiranje i izvještavanje.

Ciljevi održivog razvoja usvojeni su 2015. godine, obuhvaćaju 17 ciljeva i povezane mjerljive pokazatelje te pokazatelje uspjeha. Tim ciljevima se utvrđuje plan koji pomaže organizacijama u rješavanju glavnih ekoloških, društvenih i gospodarskih izazova s kojima se svijet suočava.

Procjenjuje se da u smislu samih novih poslovnih prilika, ciljevi održivog razvoja mogu potencijalno staviti u optjecaj bilijune dolara mogućih prihoda i ušteda troškova te stvoriti stotine milijune novih radnih mjesta.

Istraživanje kaže da bez obzira što su ciljevi održivog razvoja već više od tri godine dio globalnih poslovnih rasprava, a značajan broj tvrtki obvezuje se na ispunjenje ciljeva, ipak postoji raskorak između iskazanih namjera tvrtki i njihove sposobnosti ugradnje tih ciljeva u stvarnu poslovnu strategiju i izvještavanje o njoj.

72 % tvrtki u istraživanju spominje ciljeve održivog razvoja – većina (60 %) u izvještajima o održivosti, a ne u glavnim financijskim ili integriranim izvještajima.

50 % tvrtki utvrdilo je prioritetne ciljeve održivog razvoja.

Samo 28 % objavljuje značajne ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) vezane uz ciljeve održivog razvoja.

27 % svih tvrtki spominje ciljeve održivog razvoja kao dio poslovne strategije.

Samo 19 % izjava izvršnih direktora ili predsjednika uprava u sklopu godišnjih izvještaja spominje ciljeve održivog razvoja.

Prosječna ocjena kvalitete izvještavanja onih tvrtki koje su imale posložene ciljeve održivog razvoja po prioritetima bila je 2,71 od 5.

Širi sektori tehnologije, medija i telekomunikacija i energije, komunalnih usluga i rudarstva predvode druge industrije koje su ispitane u pogledu spominjanja ciljeva održivog razvja u svojim izvještajima.

Nema promjene u najpopularnijem odabiru u ovogodišnjem istraživanju prioritetnih ciljeva – Dostojan rad i gospodarski rast, klimatske mjere i odgovorna potrošnja i proizvodnja. U nekim slučajevima čini se da tvrtke izvještavaju o ciljevima održivog razvoja koji odgovaraju postojećim aktivnostima i mjerilima koja već imaju.

Izvještaj preuzmite na stranici www.pwc.com/sdgreportingchallenge

Predmet PwC-ovog istraživanja bilo je izvještavanje o ciljevima održivog rauzvoja u 729 tvrtki smještenih u 21 državi, odnosno u šest industrijskih sektora.

Središte istraživanja bila je analiza spominju li tvrtke ciljeve održivog razvoja u svojim izvještajima o poslovnoj strategiji jer je to ključni pokazatelj promjena na razini i u razmjeru koji će biti potrebni za postizanje ciljeva.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: