Još 500 milijuna eura

Potpora poduzećima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu

0 Flares 0 Flares ×

7. srpnja 2022. – Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore poduzećima u vrijednosti do 500 milijuna eura zbog šteta koje su pretpjela u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.

Komisija je zaključila da je hrvatski program potreban, primjeren i proporcionalan kod otklanjanja ozbiljnih poremećaja u hrvatskom gospodarstvu, a odobren je na osnovi Komisijinog Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama od ožujka 2022.

Ova mjera bit će dostupna svim sektorima pogođenim trenutnom krizom osim kreditnim i financijskim institucijama, a provodit će je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). Potpora će se sastojati od ograničenih iznosa ili potpore likvidnosti – bilo izravnim ili subvencioniranim zajmovima, ili pak subvencijom kamatnih stopa.

Hrvatskim programom vrijednim do 500 milijuna eura dat će se poticaj privatnim bankama na kreditiranje i tako osigurati potrebna likvidnost poduzećima pogođenima aktualnom geopolitičkom krizom.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: