K manjem broju kvalitetnijih zakona

Rezultati pregleda regulatorne opterećenosti

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 14. kolovoza 2020. – Europska komisija objavila je jučer rezultate godišnjeg pregleda opterećenosti regulativom za 2019., u kojem je predstavlja što Europska unija čini kako bi pojednostavila zakonodavstvo, smanjila regulatorno opterećenje i izbjegla donošenje suvišnih propisa. Godišnji pregledi dio su Agende za bolju regulativu i Programa Europske komisije za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) koji je pokrenut 2012.godine.

U pregledu za 2019. godinu predstavljene su inicijative za smanjivanje opterećenja regulativom u nizu područja, a predstavljeno je i završno izvješće platforme REFIT.

Ukupno, tijekom 2019. godine, prihvaćena je 31 inicijativa s ciljem pojednostavnjivanja i smanjivanja regulatornih opterećenja; završeno je 14 evaluacija i provjera primjerenosti, a u postupku je 79 inicijativa i minimalno 49 evaluacija.

Komisija će na temelju dosadašnjih iskustava nastaviti uklanjati administrativna opterećenja.

U svibnju 2020. osnovala je novu skupinu na visokoj razini pod nazivom „Platforma Fit for Future” koja će joj u tome pomagati, a poseban naglasak bit će na iskorištavanju potencijala digitalizacije; nova platforma zamjenjuje platformu REFIT i oslanja se na dosadašnja iskustva.

Nadalje, portal „Iznesite svoje mišljenje” namijenjen javnim raspravama obnovljen je kako bi građani lakše iznosili svoja mišljenja o zakonodavnim prijedlozima Komisije.

Komisija će na jesen iznijeti svoje prijedloge za dodatno pojednostavnjivanje propisa EU-a i poboljšavanje transparentnosti zakonodavnog postupka. Uvest će i pristup „jedan za jedan” – ako novi propis predstavlja dodatno opterećenje za građane i poduzeća, ukida se ekvivalentno postojeće opterećenje u tom području.

Tim mjerama Komisija nastoji ostvariti ciljeve u područjima zaštite okoliša, socijalne politike i u digitalnoj domeni uz minimalne troškove i angažiranje šire javnosti i poslovne zajednice.


 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: