Klasteri u tekstilu

Klasterizacija je ključ modernizacije industrije tekstila

0 Flares 0 Flares ×

Na sedmoj godišnjoj konferenciji Euratexa održanoj u Valenciji pod nazivom Regionalna suradnja za modernizaciju europske industrije tekstila i odjeće ponovljena je i naglašena strateška određenost Euratexa prema razvoju vještina, kružnoj ekonomiji i sudjelovanju u trgovačkim sporazumima EU s trećim zemljama. Također je naglašena važnost klastera, bilo da je riječ o vertikalnoj klasterizaciji unutar industrije, ili o međusektoralnoj klasterizaciji s drugim institucijama i kompanijama iz drugih sektora.

„Na primjeru klastera iz Portugala, Italije, Francuske vidjeli smo da je kvaliteta i uspješnost rada tih klastera predefinirana stabilnošću i financijskom sigurnošću klaster menadžmenta koje na taj način daje najveću efikasnost. Stoga bi bilo poželjno i hrvatskim vlastima ukazati na te primjere i pokušati na sličan način promovirati i poticati klasterizaciju“, istaknuo je je predsjednik Udruženja tekstilne i odjevne industrije HGK Stjepan Pezo.

Na sastanku upravnog odbora Euratexa i zajedničkog odbora sastanka s direktorima udruženja članica Euratexa raspravljalo se o strateškim smjernicama Euratexa za buduće razdoblje, procesu imenovanja predsjednika i potpredsjednika te načinu i dinamici i izboru glavnog direktora.

Cilj je da se kroz prvu polovicu sljedeće godine imenuje novo predsjedništvo i odabere novi direktor kako bi se srpnja sljedeće godine krenulo u realizaciju definirane strategije.

Euratex je krovno Udruženja tekstilne i odjevne industrije na nivou EU, čiji je član i Udruženje tekstilne i odjevne industrije HGK.

Izvor: HGK
___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: