Kreativna Europa

Program razvoja kreativnih industrija 2021-2027

0 Flares 0 Flares ×

Europska komisija odlučila je program Kreativna Europa (Creative Europe) zadržati kao samostalan progam u višegodišnjem financijskom razdoblju od 2021.do 2027. godine te povećati njegov proračun za 17 posto.

Riječ je o programu koji se do sada više fokusirao na ekonomsku dimenziju kulturnih i kreativnih industrija Europske unije i njene kapacitete stvaranja novih radnih mjesta. Uz ekonomsku dimenziju program Kreativna Europa ima i društvenu dimenziju te naglasak na doprinosu kulture u stvaranju i održavanju međunarodnih odnosa.

Procjenjuje se da kreativni i kulturni sektor Europske unije zapošljava više od dvanaest milijuna ljudi (što je 7,5 posto ukupnog broja zaposlenih) te je treći poslodavac, nakon građevinskog sektora i prerađivačke industrije.

Vrijednost europskog kreativnog i kulturnog sektora iznosi približno 509 milijardi eura.

Unatoč tome, tvrtke, organizacije i pojedinci koji rade u tom sektoru suočeni su s raznim preprekama – kao što su različitost jezika, digitalna transformacija, fragmentirano tržište, otežan pristup novim izvorima novca jer su tvrtke koje rade u tom sektoru najčešće mali i mikro-poduzetnici, slaba mobilnost radne snage i, naravno, globalna konkurencija.

Sadašnji program potpore temelji se na Direktivi EU 1295/2013 i usmjeren je premošćivanju prepreka koje smo upravo naveli.

Nezavisno istraživanje pokazalo je da 80 posto korisnika smatra taj program i dalje relevantnim i uglavnom uspješnim. Kritizirali su proračunska ograničenja koja otežavaju pristup fondovima manjim organizacijama i tvrtkama te iznijeli niz mogućih poboljšanja slijedećeg programa Kreativna Europa.

U novom programu Kreativna Europa fokus će biti više na digitalnoj transformaciji kreativnih i kulturnih industrija, a veći naglasak će biti i na društvenoj dimenziji programa

Što se tiče novca, kao što smo već naveli, proračun programa Kreativna Europa povećati će se za 17 posto, sa sadašnjih 403 milijuna na 642 milijuna eura.

Više pojednosti o svemu tome pročitajte u ovom dokumentu

Dodatne informacije mogu se dobiti i na ovoj stranici:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
___

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: