Lakše do potpora za promicanje rizičnih ulaganja

Revidirane Smjernice zahtijevaju samo analizu manjka financijskih sredstava

0 Flares 0 Flares ×

10. prosinca 2021.  – Tijekom ovog tjedna Europska komisija donijela je revidirane smjernice o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja koje se primjenjuju od početka 20222. godine. Smjernicama se pojednostavnjuju i jasnije tumače pravila prema kojima države članice mogu europskim novoosnovanim poduzećima, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije pomoći i olakšati pristup financiranju, uz jednake uvjete na jedinstvenom tržištu.

Potpore za rizično financiranje važan su instrument koji države članice mogu iskoristiti za potporu inovativnim novoosnovanim poduzećima usmjerenima na rast, MSP-ovima i određenim vrstama poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u ranim fazama razvoja. Unatoč poslovnom potencijalu, tim poduzećima može biti teško doći do financiranja.

Radi rješavanja takvih tržišnih nedostataka Smjernice o rizičnom financiranju omogućuju državama članicama da pod određenim uvjetima i s pomoću dobro osmišljenih financijskih instrumenata i fiskalnih mjera riješe problem manjka financijskih sredstava i da putem državnih potpora privuku i privatna ulaganja u novoosnovana poduzeća, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja zadovoljavaju te uvjete.

Komisija je donijela revidirane Smjernice o rizičnom financiranju pošto je 2019. u okviru provjere primjerenosti državnih potpora provela evaluaciju postojećih pravila i opsežno savjetovanje o predloženom revidiranom tekstu Smjernica sa svim zainteresiranima. Bile su uključene države članice, regionalna i lokalna tijela, poslovna udruženja i interesne skupine.

Evaluacija je pokazala, a savjetovanje potvrdilo da države članice nailaze na poteškoće u kvantificiranju manjka financijskih sredstava. Zbog toga revidirane Smjernice zahtijevaju samo analizu manjka financijskih sredstava za najveće mjere potpore za rizično financiranje, odnosno za one koje omogućuju ulaganja veća od 15 milijuna eura po pojedinačnom korisniku. Iskustvo pokazuje da će se to pojednostavnjenje odnositi na veliku većinu novih mjera.

Nadalje, revidiranim Smjernicama objašnjava se kako dokazati postojanje određenog tržišnog nedostatka ili drugih relevantnih prepreka u pristupu financiranju, u skladu s postojećom praksom.

Uvode se pojednostavnjeni zahtjevi za procjenu programa namijenjenih isključivo novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima koji još nisu obavili prvu komercijalnu prodaju. To će se posebno odnositi na količinu dokaza koje države članice moraju pružiti kao dio ex ante procjene, koju moraju podnijeti da bi pokazali zašto je potpora potrebna, prikladna i razmjerna. S obzirom na ozbiljnije tržišne nedostatke s kojima se takva poduzeća obično suočavaju, Komisija može smatrati da je za dokazivanje postojanja tržišnih nedostataka koji opravdavaju dodjelu potpore tim poduzećima dovoljna i ograničena količina dokaza.

Usklađuju se i određene definicije iz Smjernica s definicijama iz Uredbe o općem skupnom izuzeću kako bi se osigurala dosljednost. Konkretno, definicija „inovativnih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije” iz Smjernica usklađena je s definicijom „inovativnih poduzeća” iz Uredbe o općem skupnom izuzeću da bi se uklonila postojeća neusklađenost tih akata oko toga koja se poduzeća smatraju „inovativnima”. Osim toga, definicija je proširena da bi uključila i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja su sudjelovala ili su primila ulaganje iz odabranih inicijativa EU-a, npr. Inicijative za svemirsko poduzetništvo CASSINI i Europskog vijeća za inovacije i njegova fonda.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: