Manji promet na tržištu poštanskih usluga

U prvom tromjesečju 2020.

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 11. lipnja 2020. – U prvom tromjesečju 2020. zabilježen je pad prometa u gotovo svim segmentima tržišta poštanskih usluga u odnosu na prethodno tromjesečje, ali i isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na prethodno tromjesečje ukupan broj ostvarenih usluga manji je za 4,4 % te za 5,4 % u odnosu na isto razdoblje lani.

Na smanjenje ukupnog broja ostvarenih usluga utjecao je manji broj svih vrsta pošiljaka (pisma, paketa, tiskanica) pri čemu su najveće smanjenje prometa u odnosu na prethodno tromjesečje imale paketske usluge i to za oko 9 % .

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od svih pošiljaka samo su paketi imali rast prometa i to za oko 9 % . Gledajući vrstu prometa vidljivo je kako je u unutarnjem prometu ostvaren čak i nešto veći broj usluga nego u prethodnom tromjesečju.

Ukupan pad broja usluga prvenstveno je rezultat pada međunarodnog prometa i to za oko 41 %. Naime, poremećaji u međunarodnom dolaznom prometu, povezani s koronavirusom (COVID 19), uočeni su već krajem siječnja što je i rezultiralo navedenim smanjenjem u prvom tromjesečju.

Smanjenje broja usluga utjecalo je i na prihode ostvarene od obavljanja poštanskih usluga pa su oni, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, manji za oko 10 % dok je pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ispod 1 %.

Poštanske usluge je u Hrvatskoj na kraju prvog tromjesečja 2020. pružalo 22 davatelja, što je jedan davatelj više nego na početku godine. Manji broj usluga ostvarili su svi davatelji, pri čemu se njihovi udjeli na tržištu nisu značajnije mijenjali pa je HP-Hrvatska pošta d.d i dalje najveći davatelj s udjelom od 84,5 %.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u prvom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem ove poveznice.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: